Z dniem 2 czerwca br. zaczynają obowiązywać nowe ceny urządzeń klimatyzacyjnych marki FUJITSU, których Generalnym Przedstawicielem jest firma Klima-Therm.


Z dniem 02.06.2008 r. zaczynają obowiązywać nowe ceny na urządzenia klimatyzacyjne marki FUJITSU, których Generalnym Przedstawicielem jest firma KLIMA-THERM. Nowe ATRAKCYJNE ceny do pobrania na stronie www.klima-therm.pl lub tutaj


FILOZOFIA Ecowave w KLIMA-THERM to kompleksowe podejście do ochrony środowiska:

Jako nowoczesna firma dbamy aby nasza działalność była przyjazna dla środowiska naturalnego. Czynnie angażujemy się w budowanie świadomości problemów globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia środowiska oraz ograniczoności zasobów naturalnych. Udział w rozwoju zrównoważonym należy do grupy najważniejszych aspektów zarządzania naszej firmy w dobie dzisiejszych czasów. Jesteśmy zaangażowani w ekonomiczną i środowiskową efektywność przedsięwzięć, obejmującą sprzedaż, obsługę klienta, recykling. Ofensywnie dążymy do zwiększenia energooszczędności oferowanych produktów.
KLIMA-THERM jest zarejestrowana w Państwowej Instytucji Ochrony Środowiska jako firma Pro-Ekologiczna
KLIMA-THERM jest czynnym uczestnikiem wypełniania postanowień Dyrektywy Europejskiej WEEE 2002/96/WE w zakresie gospodarki zużytym sprzętem elektrotechnicznym i elektronicznym
KLIMA-THERM jest czynnym uczestnikiem wypełniania postanowień Dyrektywy Europejskiej 94/62/WE w zakresie gospodarki zużytym opakowaniem
KLIMA-THERM reprezentuje producentów spełniających wymagania Dyrektywy Europejskiej ROHS 2002/95/WE w zakresie zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
Ecowave to:
Produkty o najwyższej klasy efektywności energetycznej
• Produkty podlegające procesowi recyklingu
• Produkty wpływające na obniżenie emisji CO2 do atmosfery
• Produkty bezpieczne dla warstwy ozonowej
Nasz Klient otrzymuje:
• Produkty energooszczędne
• Produkty zawierające bezpieczne czynniki chłodnicze
• Bezpłatną utylizację wyeksploatowanych urządzeń
• Gwarancję opłaconej utylizacji opakowania
Oferujemy produkty posiadające innowacyjne rozwiązania oraz składające się z materiałów spełniających rygorystyczne wymagania dyrektyw dotyczących środowiska naturalnego. Dla osiągnięcia rzeczywistej korzyści dla Klienta docelowego wdrażamy filozofię podejścia proekologicznego oferując urządzenia o małym oddziaływaniu na środowisko naturalne, zarówno z punktu widzenia zastosowanych materiałów jak i zużycia energii, których produkcja odbywa się bez emisji zanieczyszczeń.