Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził obniżki taryf, postulowane przez kościerski KOSPEC. W skali roku właściciel mieszkania zaoszczędzi kwotę około 300 złotych, a domu jednorodzinnego 500 zł.

Nowe ceny ciepła w Kościerzynie
Nowe ceny wejdą w życie z dniem 6 kwietnia br. Taryfy są zróżnicowane, m.in. zależnie od ogrzewanej powierzchni i rodzaju odbiorcy ciepła. Wprowadzana obniżka będzie wynosić średnio 9%. – Doskonale zdajemy sobie sprawę, że kończący się sezon grzewczy był poważnym obciążeniem dla większości domowych budżetów. Cieszę się, że możemy zapowiedzieć korzystną zmianę, która była naszym priorytetem właściwie już od momentu, kiedy to bardzo trudna sytuacja zmusiła nas do wdrożeniach poprzednich taryf. Dokładamy starań, aby ustabilizować ceny na przyjaznym poziomie na dłużej niż jeden rok. – zapewnia dyrektor KOSPEC-u Marcin Lewandowski.

Energetyka cieplna w Kościerzynie pozostaje w pełni w kompetencji samorządu (spółka komunalna), zatem maksymalizowanie zysku nie stanowi celu KOSPEC, a jeżeli takowy zysk zostanie wypracowany, Spółka w pierwszej kolejności zamierza go przeznaczyć na inwestycje pod rozwój infrastruktury. Jak podkreślają ciepłownicy, potrzeby modernizacyjne w tym zakresie są ogromne. Dotyczy to zresztą praktycznie całego kraju, nie tylko Kościerzyny. Co ważne – z punktu widzenia mieszkańca - podniesienie efektywności systemu ciepłowniczego oraz przyłączanie kolejnych odbiorców ciepła będzie wywierać bezpośredni pozytywny wpływ na strategię cenową spółki. Konsekwentnie KOSPEC podejmuje działania ku temu zmierzające. Mowa tu o projekcie rewitalizacji kościerskiego rynku, który stanowi okazję do przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej na bardzo korzystnych warunkach (dotacja z budżetu miasta), czy też o czynionych staraniach spółki o dofinansowanie ze środków unijnych.

Dotychczasowe prace, w tym konieczna restrukturyzacja spółki, przynoszą pierwsze wymierne profity dla mieszkańców. Przy czym warto zauważyć, że tendencja cenowa w innych, ościennych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej jest odwrotna. Obecnie załoga KOSPEC-u, skupia się już nad działaniami, które w ciągu najbliższych miesięcy pozwolą bliżej zarysować plany taryfowe na kolejne lata. W założeniu równie korzystne, co wprowadzana obecnie obniżka cen ciepła.