Nowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła HRV w ofercie HYDROPOL-DEKOR.

Nowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła HRV
HRV
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła HRV

Zastosowanie
Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła typu HRV znajdują zastosowanie w wielu typach obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych.

Budowa
Lekka i kompaktowa konstrukcja, łatwa w montażu i obsłudze serwisowej.

Wymiennik
Zastosowano wysokiej jakości krzyżowy wymiennik ciepła. Wymiennik zbudowany jest ze specjalnego materiału celulozowego, poddanego obróbce chemicznej w wyniku czego osiągnięto optymalne warunki
odzysku ciepła, wilgotności i chłodu. Zastosowanie krzyżowego wymiennika ciepła gwarantuje wysoki współczynnik odzysku ciepła i wilgoci oraz zmniejsza opory przepływu powietrza podnosząc wydajność
wentylatorów.

Oszczędność energii
W zimie powietrze wywiewane z pomieszczenia ogrzewa częściowo powietrze świeże. W lecie chłodniejsze powietrze odprowadzane z pomieszczenia ochładza częściowo doprowadzane świeże powietrze. Wymiana ciepła oraz odzysk wilgoci pozwala na dużą oszczędność energii.

Wentylatory
Zastosowano wentylatory odśrodkowe o niższym poborze mocy, większej wydajności oraz łatwe w obsłudze i kontroli.

Cicha praca
Odpowiednia konstrukcja centrali oraz użyte materiały dźwiękochłonne zapewniają komfort i cichą pracę urządzenia.

Sterownik
Urządzenia dostarczane są w standardzie ze sterownikiem ściennym przewodowym typu KJR-27B/E. Łatwy w obsłudze sterownik pozwala na wybór różnych trybów pracy oraz posiada programowalny zegar.

Tryb pracy
WYWIEW POWIETRZA Z POMIESZCZENIA
- trzy prędkości wentylatora )
NAWIEW ŚWIEŻEGO POWIETRZA DO POMIESZCZENIA
- trzy prędkości wentylatora
PRACA ZA POMOCĄ OBEJŚCIA / BY-PASS (dotyczy wielkości HRV-1000)
- trzy prędkości wentylatora
W okresach przejściowych kiedy temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia zbliżona jest do temperatury powietrza w pomieszczeniu w celu oszczędności energii praca urządzenia odbywa się za pomocą
obejścia, powietrze nie przepływa przez wymiennik
ODZYSK CIEPŁA - trzy prędkości wentylatora
PRACA AUTOMATYCZNA - w tym trybie urządzenie będzie działać w trybie odzysku ciepła lub w trybie wentylacji bez odzysku. Urządzenie samo wybiera tryb pracy na podstawie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej a wentylator pracuje z niską prędkością.

Dane techniczne w załączonym pliku pdf.
Źródło: PZK Hydropol-Dekor