Centrum Klima S.A. rozpoczęła dystrybucję nowych central wentylacyjnych nawiewnych oraz nawiewno-wywiewnych z rekuperatorami krzyżowymi i obrotowymi.

Nowe centrale wentylacyjne VENTAL System
Vental SystemDzięki szerokiemu zakresowi wydatków od 260 m3/h do 80000 m3/h centrale VENTAL System znajdują swoje zastosowanie w różnorodnych pomieszczeniach i budynkach.

Centrale rekuperacyjne VENTAL System zapewniają odzysk ciepła:
• z wymiennikiem krzyżowym do 60%
• z wymiennikiem obrotowym do 85%.

Centrale VENTAL System są wyposażone w automatykę oraz filtry kieszeniowe.
Wysokiej jakości konstrukcji centrale malowane proszkowo występują w wielu wariantach.

>> szczegółowy opis typoszeregu central VENTAL System
>> aktualny cennik central VENTAL System

Najbardziej popularne modele dostępne są z magazynu Centrum Klima S.A. w Piastowie. Pozostałe typy dostępne są po złożeniu zamówienia po około 2-3 tygodniach.

Źródło: Centrum Klima S.A.