Koncern Swegon poszerza rodzinę central GOLD o nowe rozwiązania. Charakterystyczne i doceniane od lat cechy systemu GOLD czyli cicha praca, energooszczędność i zintegrowana automatyka są również dostępne w nowych centralach nawiewnych i wywiewnych o nazwie GOLD SD.


Centrale GOLD SD mogą pracować jako zespoły nawiewno-wywiewne
lub niezależnie. W centralach GOLD SD
można też realizować odzysk ciepła poprzez wymienniki
glikolowe.
Niewielkie wysokości central umożliwiają ich montaż
w strefie sufitu podwieszanego, a modułowość elementów
daje dużą elastyczność rozwiązań instalacji
kanałowej.
Centrale typoszeregu GOLD SD posiadają wentylatory
promieniowo-osiowe GOLD Wing z napędem
bezpośrednim, wyposażone w falowniki.
W konstrukcji central systemu GOLD SD przejawia się dbałość szwedzkich inżynierów o niezawodność pracy central oraz ukierunkowanie na koszty życia produktu (ang. LCC Life Cycle Cost).

Fot. 1. Nowe centrale Swegon - GOLD SD
Centrale te mogą pracować jako zespoły nawiewno-wywiewne lub niezależnie. W centralach GOLD SD można też realizować odzysk ciepła poprzez wymienniki glikolowe.
Niewielkie wysokości central umożliwiają ich montaż w strefie sufitu podwieszanego, a modułowość elementów daje dużą elastyczność rozwiązań instalacji kanałowej.
Centrale typoszeregu GOLD SD posiadają wentylatory promieniowo-osiowe GOLD Wing z napędem bezpośrednim, wyposażone w falowniki.
Układ sterowania GOLD SD jest dokładnie taki sam, jak w znanych od wielu lat i docenianych centralach GOLD z odzyskiem ciepła.
Zintegrowany z centralą mikroprocesorowy układ sterowania kontroluje i steruje wydajnością i temperaturą przepływu powietrza.
Wyposażenie dodatkowe central GOLD SD oraz części funkcyjne central są typowymi elementami systemu GOLD z odzyskiem ciepła.
Centrale GOLD SD można montować na zewnątrz pomieszczeń, wykorzystując do tego dodatkowe elementy zadaszenia typu dach, czerpnie i wyrzutnie.
Dane techniczne:
zakres wydajności: 0÷30 000 m3/h
liczba wielkości w typoszeregu: 13
wymiennik do odzysku ciepła: glikolowy (wielkości 14-80)
wentylatory: promieniowo-osiowe WING
konfiguracvja: kompletny zestaw funkcji central nawiewnych i wywiewnych w obudowie (filtracja, wentylatory, glikolowy wymiennik ciepła (wielkości 14-80), automatyka).

Rys. 1. Centrale GOLD SD - zakres pracy
Parametry techniczne central GOLD SD zostały potwierdzone przyznaniem certyfikatu EUROVENT.
Kompletny zestaw akcesoriów
System GOLD SD to nie tylko centrale, ale również bardzo bogate wyposażenie dodatkowe, a w tym m.in. nagrzewnice wodne i elektryczne, chłodnice wodne i freonowe, przepustnice z siłownikami, sekcje filtrów węglowych, tłumiki akustyczne. Specjalnie skonstruowane oraz dopasowane do wydajności i sposobu pracy central GOLD - agregaty chłodnicze CoolDX.
Do układu sterowania centrali GOLD można także podłączyć sterowanie kanałowymi nawilżaczami parowymi. Wszystkie akcesoria są optymalnie zaprojektowane i dobrane do współpracy
z centralą GOLD.
Centrale GOLD SD są przystosowane również do montażu na zewnątrz budynków. Do central dostarcza się w tym wypadku dodatkowe akcesoria takie jak czerpnie i wyrzutnie powietrza.
System sterowania centrali GOLD SD jest przygotowany do komunikacji z systemem nadrzędnej komunikacji.
Centrale GOLD SD produkowane są zgodnie z normami ISO 9001 oraz normami systemu ochrony środowiska ISO 14001.
Do dokładnego doboru central GOLD SD służy program komputerowy Pro Unit dostępny w biurach techniczno-handlowych firmy Swegon.
>>katalog GOLD SD
Źródło: Swegon