Wprowadzony do produkcji w 1994 roku przez szwedzki koncern PM-LUFT system central wentylacyjnych GOLD, stał się wiodącym produktem z grupy urządzeń o podobnej wielkości i zastosowaniu. System ten szybko ugruntował swoją pozycję na rynkach Europy, a w tym również i w Polsce.

W ostatnich latach zostało zainstalowanych na terenie Europy kilkanaście tysięcy central GOLD, a w tym ponad pół tysiąca w Polsce.
Centrale GOLD stały się symbolem wentylacyjnym, a ich wiodąca pozycja w segmencie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych jest niepodważalna.
Następny krok w rozwoju
Z początkiem nowego 2001 roku weszła do produkcji i sprzedaży nowa wersja central GOLD.
Wiele rozwiązań, które były już najwyższej klasy, zostało jeszcze bardziej udoskonalonych.
Główne atuty central GOLD, czyli:
• łatwość projektowania
• wysoka energooszczędność
• niezwykle cicha praca
• krótkie terminy dostaw
• komfort eksploatacji
zostały utrzymane z równoczesnym ulepszeniem rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów technicznych nowych central GOLD.
Unikalność systemu GOLD
GOLD jest centralą wentylacyjno-klimatyzacyjną wyposażoną w wentylatory promieniowo-osiowe, rotacyjny wymiennik do odzysku ciepła, filtry klasy EU7, oraz wielofunkcyjny, zintegrowany z centralą system sterowania. W centralach GOLD większość rozwiązań jest unikalna.
Żaden inny producent central wentylacyjnych nie może zaoferować tak sprawnych i cicho pracujących wentylatorów, tak kompletnego i zaawansowanego, zintegrowanego z centralą układu sterowania.
Zalety central GOLD to przede wszystkim:
• możliwość płynnej regulacji wielkości przepływu powietrza z dowolnym wyborem
okresów czasowych w skali dziennej i tygodniowej
• utrzymanie zadanej wielkości przepływu powietrza na tym samym poziomie
• możliwość utrzymania stałego poziomu ciśnienia w kanale powietrznym
• niezwykle cicha praca wentylatorów, szczególnie w ważnych pasmach 250, 500, 1000 Hz, co m.in. pozwala na niestosowanie tłumików akustycznych
• energooszczędna praca wentylatorów z niskim współczynnikiem SFP, dzięki zastosowaniu m.in. nowoczesnej konstrukcji wentylatora z bezpośrednim napędem i przetwornikiem częstotliwości
• możliwość podłączenia dodatkowych funkcji lub elementów kanałów (kolanka) bezpośrednio na wylocie z centrali
• bardzo wysoki poziom odzysku ciepła przez wymiennik rotacyjny, co w wielu wypadkach umożliwia wyeliminowanie użycia nagrzewnic
• odzysk chłodu przez wymiennik rotacyjny w okresie letnim
• bardzo zaawansowany, z wieloma funkcjami, oraz zintegrowany z centralą systemu sterowania
• możliwość regulacji i kontroli pracy centrali poprzez GSM i internet
• możliwość podłączenia układu sterowania centrali do systemu nadrzędnej kontroli
• kompletny i zoptymalizowany zestaw wyposażenia dodatkowego
• niezwykle szybki montaż central
• bardzo prosty i szybki serwis central.
Co nowego prezentuje nowa seria GOLD
Po pierwsze, zostały zwiększone spręże dyspozycyjne wentylatorów z równoczesnym wyrównaniem maksymalnych spręży w całej skali zakresu przepływu powietrza tzn. od 0 do 13 500 m3/h.
Po drugie, wprowadzono sześć wielkości wydajności central, w trzech różnych wielkościach obudów.
Po trzecie, wprowadzono możliwość komunikacji z systemem sterowania centralą poprzez sieć telefoniczną GSM lub sieć internetu.
Po czwarte, zastosowano szereg udoskonaleń wpływających na jeszcze lepszą funkcjonalność oraz wygląd centrali.

Rys. 1: Nowa konsola przyłączeniowa
na górze jednostki oraz ulepszony,
przenośny programator


Rys. 2: Nowe konstrukcje wentylatorów,
dostosowane do wymagań centrali GOLD


Rys. 3: Nowe, wbudowane klamki
z zamkiem na klucz

Wymieniona wyżej cecha - komunikacji poprzez telefon komórkowy z centralą - jest przełomem w sferze sterowania i kontroli systemów wentylacyjnych. Ta unikalna funkcja pozwala na duże oszczędności czasu i kosztów pracy, umożliwiające zmianę i kontrolę parametrów oraz czasu pracy centrali, sterowanie i regulowanie pracą centrali na odległość.
Centrale GOLD mogą być podłączone do wspólnego serwera, który znajduje się w fabryce i który umożliwi m.in. komunikację z działami serwisu w celu sprawdzenia i określenia aktualnego stanu pracy centrali, czynności serwisowych itp.

Rys. 4: Komunikacja za pomocą sieci GSM
wymaga zastosowania modemów przy centrali GOLD i przy komputerze

Kompletny zestaw akcesoriów
System GOLD to nie tylko centrale, ale również bardzo bogate wyposażenie dodatkowe, a w tym m. in. nagrzewnice wodne i elektryczne, chłodnice wodne i freonowe, przepustnice z siłownikami, tłumiki kanałowe, czerpnio-wyrzutnie; specjalnie skonstruowane oraz dopasowane do wydajności i sposobu pracy central GOLD agregaty chłodnicze GOLD Cooler.
Do układu sterowania centrali GOLD można także podłączyć sterowanie kanałowymi nawilżaczami parowymi.
Wszystkie akcesoria są optymalnie zaprojektowane i dobrane do współpracy z centralą GOLD.
Nowoczesna produkcja, szybka dostawa
Produkcja central odbywa się na nowo, na specjalnie do tego celu skonstruowanych i wybudowanych liniach produkcyjnych. Ostatnim stanowiskiem na linii jest stanowisko kontroli, gdzie wszystkie centrale są sprawdzane i testowane pod względem wydajności i prawidłowości pracy układu sterowania.
Produkcja central jest powtarzalna, co umożliwia dostawy do klienta w bardzo krótkim czasie. Termin dostawy central GOLD na miejsce budowy, nie przekracza jednego tygodnia od momentu zamówienia.
Certyfikaty, aprobaty techniczne
Centrale produkowane są zgodnie z normami jakości ISO 9001, ekologicznymi ISO 14001, oraz według europejskiej normy EUROVENT.
Na terenie Polski typoszereg central posiada aprobaty techniczne, pozwalające na instalację i użytkowanie central GOLD.
GOLD to dobra ekonomia
Zastosowanie centrali GOLD w systemach wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych to możliwość racjonalizacji pracy sytemu wentylacyjnego, która jest osiągana poprzez możliwość płynnego zmniejszania ilości powietrza (oczywiście w zależności od potrzeb).
Zgodnie bowiem ze wzorem
N2 / N1 = [ n3 / n1]³
zapotrzebowanie na moc wentylatora (zużycie przez niego energii elektrycznej w jednostce czasu) zmienia się proporcjonalnie do sześcianu jego prędkości obrotowej.
Obrazowo patrząc, zredukowanie ilości powietrza o połowę, umożliwia aż ośmiokrotnie niższe zużycie energii elektrycznej przez wentylatory.
Na wysoką ekonomię systemu wpływa również w decydującym stopniu zastosowanie wymiennika do odzysku ciepła o dużej sprawności. Rotacyjny wymiennik, który zastosowano w centralach GOLD, jest bardzo efektywny o wysokim poziomie odzysku ciepła 80-82%.
Dotychczasowi użytkownicy central GOLD na terenie Europy i Polski są niezwykle zadowoleni z jakości pracy, stałości utrzymywanych parametrów przepływu powietrza, niskiego poziomu kosztów utrzymania w ruchu i eksploatacyjnych centrali.
Wprowadzany obecnie nowy typoszereg central GOLD jest z całą pewnością jeszcze bardziej atrakcyjny i spełni stuprocentowo wszystkie wymagania użytkowników.

Komentarze

  • Znam ten system, jest genialny !!

    Znam ten system od strony projektowej jak również od strony użytkownika. Tak elastycznego systemu jeszcze nigdy nie spotkałem. Banalnie prosty w projektowaniu. Zwłaszcza jeżeli stosuje się też chłodzenie - Gold Cooler. Niesamowicie cichy. I ma bardzo wiele funkcji automatycznej regulacji, które dają możliwość dopasowania się do rzeczywistych warunków (a nie założeń projektowych).
    No i gdy sięgo kupuje to niczym się nie trzeba przejmować - cała autoamtyka w komplecie i uruchomienie gratis