Instalacja klimatyzacyjna z zastosowaniem modułów sufitowych ma za zadanie doprowadzenie projektowanej ilości świeżego powietrza. Ponadto służą do utrzymania właściwej temperatury w pomieszczeniu, dzięki doprowadzeniu odpowiedniej ilości chłodu i ciepła.

Nowe belki PACIFIC SA/EA ze zintegrowanym nawiewem i wywiewem
Niwelowanie zysków i strat ciepła odbywa się za pośrednictwem dwóch mediów: powietrza i wody. Nowoczesne systemy z zastosowaniem modułów sufitowych PACIFIC SA/EA pozwalają na wykorzystanie zintegrowanego rozwiązania o wysokiej mocy chłodniczej, grzewczej, z nawiewem świeżego powietrza oraz z wywiewem powietrza z pomieszczenia.

Belki

PACIFIC SA/EA jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, które wykorzystuje funkcje standardowego modułu Pacific z dwukierunkowym nawiewem powietrza. Dodatkowa ilość świeżego powietrza (SA) lub/i podłączenie kanału powietrza wywiewanego (EA) może być zintegrowane w obudowie modułu i ukryte pod wspólnym panelem zewnętrznym.

Urządzenie nie zawiera wewnętrznego wentylatora, lecz zamiast tego jest zasilane ciśnieniem i wydatkiem powietrza przez centralny układ powietrzny z centralą wentylacyjną, co oznacza niski poziom hałasu i bardzo dobre warunki komfortu w pomieszczeniu. Moduł PACIFIC SA/EA jest projektowany w systemie suchym, bez zjawiska kondensacji, dlatego nie wymaga żadnego systemu odpływu skroplin oraz filtrów. Brak elementów ruchomych oraz filtrów gwarantuje małą potrzebę wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą urządzenia.

W przypadku wykorzystania dodatkowej ilości świeżego powietrza oraz podłączenia powietrza wywiewanego, PACIFIC SA/EA zawiera zestaw przepustnic z regulacją ręczną lub automatyczną oraz tłumiki akustyczne. Wykorzystując przepustnice powietrzne z siłownikiem oraz elementy układu sterowania Conductor w połączeniu z modułami PACIFIC SA/EA możemy w klimatyzowanych pomieszczeniach realizować regulację zależną od potrzeb i zmniejszyć koszty eksploatacyjne systemu.

Korzyści

Jednolity wygląd, wiele funkcji zintegrowanych w jednym produkcie,
Dodatkowa moc chłodnicza z powietrzem nawiewanym SA
Zintegrowanym wywiew powietrza EA
1 produkt zamontowany w suficie zamiast 3
Niższe koszty instalacyjne
Elastyczne wymiary – szerokość 600 mm,
długość 1800 – 3000 mm

Więcej informacji można znaleźć na stronie firmy Swegon oraz u doradców technicznych, którzy zapewnią również prawidłowy i łatwy dobór produktów przy użyciu programu wspomagającego projektowanie – ProSelectWeb.