Od początku 2006 r. w ofercie Tour & Andersson dostępna jest nowa wersja zaworów równoważąco - regulacyjnych TBV-C.

Zawór TBV-C przeznaczony jest do pełnienia w instalacji czterech funkcji: odcięcia, równoważenia i pomiaru, a także poprzez możliwość podłączenia siłownika - regulacji. Jest on przystosowany do pracy w warunkach temperatury roboczej czynnika od -20°C do +120°C, z dokładnością ustawienia przepływu ±10%. TBV-C jest ciekawą propozycją do sterowania układem odbiorników. Jeden zawór zastępuje bowiem funkcje dwóch oddzielnych zaworów: regulacyjnego z siłownikiem i równoważącego. Zapewnia tym samym spore oszczędności na etapie inwestycji. Nową wersję zaworu wykonano dla średnicy DN 15 w dwóch opcjach: - LF - wersja o szczególnie niskim przepływie czynnika, z współczynnikiem Kv w granicach 0,05-0,9;
- NF - wersja normalna, z Kv w zakresie 0,2-1,8.
Zawory te dostępne są także dla średnicy DN 20, ale tylko w jednej opcji - Kv = 0,4-3,5. W nowej wersji TBV-C poprawiono regulację nastawy wstępnej, zmieniono kształt i wygląd pokrętła nastawczego. Pierścień nastawczy stanowi teraz integralną część pokrętła, które ma też bardziej przyjazny wygląd i w każdej pozycji łatwo odczytać nastawianą nastawę. Dzięki temu zapewniono większą precyzję nastaw. Nowy zawór ma też nowy trwalszy i mocniejszy kapsel (kapturek) zapewniający pewniejsze zamknięcie zaworu. We wcześniejszej wersji skok grzybka wynosił 2 mm. W najnowszym zaworze skok ten wynosi 3 mm, co zapewnia możliwość jeszcze dokładniejszej regulacji, ale jednocześnie nie ma żadnego wpływu na nastawę początkową. Dzięki zastosowaniu nowego połączenia z uszczelką, zawór stał się mniej podatny na zatykanie. Dodatkowo samouszczelniające króćce pomiarowe umożliwiają podłączenie urządzenia CBI i wykonanie równoważenia. Zawór TBV-C przeznaczony jest do siłowników z gwintem M 30x1,5. Źródło: www.imi-international.pl