AlnorCAD w nowej wersji (4.0) umożliwia projektowanie instalacji wentylacyjnych już nie tylko w sytemie SPIRO, ale także kanałów i elementów o przekroju prostokątnym!

Program AlnorCAD wspomaga rysowanie instalacji wentylacyjnych w AutoCADzie.
Najnowsza wersja AlnorCAD 4.0 (10.03.2003 r. - od dziś na naszych stronach!) zawiera oprócz bazy kanałów i złączek SPIRO także BAZĘ ELEMENTÓW O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM. Poprawiono też wykryte błędy.

Fragment instalacji wykonanej przy pomocy nakładki AlnorCAD
(widoczne ikonki nakładki i tworzące się automatycznie zestawienie materiałów)

AlnorCAD umożliwia edycję wcześniej wstawionych elementów, oznacza złączki wg przyjętego standardu i tworzy znormalizowane zestawienie. Ułatwia też ustawianie symboli elementów "w drabinkę".
Dołączona jest też instrukcja instalacji (również na AutoCADzie LT) oraz ilustrowana instrukcja - samouczek.
Nakładka jest stale rozwijana, autor czeka na sugestie użytkowników.
Szczegóły na temat instalacji znajdują się w informacji na temat AlnorCAD oraz w Instrukcji_Samouczku.doc.


AlnorCAD40.zip (889 KB)
Program AlnorCAD (we wcześniejszej wersji!) umieszczono na płycie CD, którą można zamówić za naszym pośrednctwem. CD zawiera:
• prezentację firmy ALNOR,
• stronę www ALNOR w wersji offline,
program AlnorCAD (uwaga: poprzednia wersja programu),
• katalogi techniczne,
• cenniki.
ZAMÓWIENIE:
CD można otrzymać wysyłając do nas dane adresowe (imię, nazwisko, firma, ulica, miasto, kod, e-mail, stanowisko) - kliknij na: ALNOR-CD
FIRMA: ALNOR - Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
WWW: www.alnor.com.pl


Komentarze

  • AutoCAD LT z LT-Extender

    Jak najbardziej działa z ACAD LT po zainstalowaniu tej nakładki. Wszystko opisano w Samouczku