Data rozpoczęcia
2012-03-09
Data zakończenia
2012-03-09
Miejsce
Warszawa

Warsztaty "Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE. Zakres, obowiązywanie, konsekwencje dla rynku" odbędą się w dniu 9 marca 2012 roku w Warszawie. Wydarzenie zostanie podzielone na dwa bloki tematyczne - pierwszy poświęcony zostanie omówieniu kluczowych zmian wprowadzonych w ustawie, natomiast II blok będzie szczegółową analizą nowych mechanizmów i instrumentów wsparcia wytwarzania energii z OZE.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów:
- Zakres przedmiotowy projektu nowej ustawy OZE - najważniejsze postanowienia, zakres, obowiązywanie, podmioty zobligowane
- Nowe definicje zawarte w ustawie
- Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii z OZE oraz obowiązki w zakresie koncesjonowania
- Przyłączanie do sieci instalacji OZE
- Zmiany w systemach wsparcia vs. wpływ na branżę OZE
- Konsekwencje wdrożenia ustawy dla dużych i małych wytwórców energii z OZE
- Czy nowy rynek będzie sprzyjał deweloperom odnawialnych źródeł energii?
- Obecny system wsparcia energii odnawialnej i planowana ustawa OZE z perspektywy dużego inwestora

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie podmioty rynku OZE, a w szczególności firmy zobligowane lub zainteresowane tzw. mechanizmami wsparcia:
- Przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające energię elektryczną oraz ciepło odbiorcom końcowym
- Spółki gazownicze, zobowiązane do rozliczania się ze świadectw pochodzenia z OZE
- Przedsiębiorstwa z sektorów: wydobywczego i górnictwa, cementowego, koksowniczego
- Firmy wytwarzające i obracające energią pochodzącą z OZE
- Przedsiębiorstwa i podmioty inwestujące w nowoczesne technologie OZE
- Audytów i weryfikatorów energetycznych
- Deweloperów
- Dostawców rozwiązań i technologii
- Brokerów, domu maklerskie oraz jednostki obracające certyfikatami i energią
- Kancelarie prawne, firmy doradcze i inżynieryjne zainteresowane funkcjonowaniem nowego rynku zielonych certyfikatów i energii z OZE
- Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie o efektywności energetycznej.

Szczegóły na stronie organizatora - CBE Polska - www.cbepolska.pl