2 marca 2012 pod adresem www.mechvent.pl ruszyła nasza nowa strona internetowa firmy MechVent.

Nowa strona internetowa MechVent


MechVent to polska firma od 2007 roku działająca w zakresie układów automatyki oraz systemów detekcji gazów zarówno w sferze sprzętowej, jak również projektowej.
Oferowane przez MechVent urządzenia oraz rozwiązania obsługują pomieszczenia ogólnego przeznaczenia tj. sklepy, biura, hale sportowe, garaże a także pomieszczenia o specjalnych wymaganiach tj. hale produkcyjne, laboratoria, szpitale. Mają one za zadanie stworzenie odpowiednich warunków klimatycznych ludziom, którzy chcą się czuć komfortowo i swobodnie, jak również technologiom, które muszą pracować w ściśle określonym klimacie.
W ofercie MechVent znajdują się dedykowane oraz indywidualne układy automatyki, system detekcji gazów, usługi projektowe i serwisowe. Firma posiada własny serwis.
W ofercie MechVent:
USŁUGI SERWISOWE
- okablowanie central wentylacyjnych i urządzeń wentylacyjnych,
- montaż automatyki,
- modernizacja układów automatyki,
- uruchomienia układów automatyki i urządzeń wentylacyjnych,
- przeglądy okresowe układów automatyki i urządzeń wentylacyjnych,
- wykonywanie pomiarów ochronnych elektrycznych do 1 kV: pomiary rezystancji izolacji obwodów, pomiary rezystancji izolacji kabli, pomiary rezystancji izolacji urządzeń, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- wykonanie pomiarów wydajności wentylacji, pomiary przepływu powietrza w kanałach i sieciach zewnętrznych.
USŁUGI PROJEKTOWE
- projekty układów automatyki i systemów regulacyjnych,
- projekty układów detekcji gazów,
- projekty układów wentylacyjnych.
USŁUGI DORADCZE
- dobór urządzeń i systemów,
- pomoc przy optymalizacji zastosowanych rozwiązań,
- wyceny modernizacji układów automatyki lub usług serwisowych.Źródło: MechVent J. Kałuski Sp. J.