W dniu 31.10.2011 została uruchomiona nowa strona internetowa firmy BerlinerLuft. Sp. z o.o. Pod www.berlinerluft.pl, www.berlinerluft.de oraz www.berlinerluft.com zaprezentowano obszerną gamę produktów z zakresu techniki wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej, jaką obecnie ma w ofercie Grupa Przedsiębiorstw BerlinerLuft.

Nowa strona internetowa BerlinerLuft
Pod www.berlinerluft.pl, www.berlinerluft.de oraz www.berlinerluft.com zaprezentowano obszerną gamę produktów z zakresu techniki wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej, jaką obecnie ma w ofercie Grupa Przedsiębiorstw BerlinerLuft. Nowoczesny design i przejrzysta struktura nowej strony pozwolą na szybkie dotarcie do wszystkich istotnych dla użytkownika informacji.

Ciekawe zdjęcia referencyjne na stronie startowej zapraszają do poznania różnych obszarów zastosowania produktów oferowanych przez BerlinerLuft. menu pozwala na wybranie interesującej kategorii „Firma“, „Produkty“ oraz „Kontakt”.

Wszystkie informacje techniczne zostały zaktualizowane i rozszerzone o nowe kategorie produktów. W grupie przewodów i kształtek wentylacyjnych umieszczone zostało całe portfolio prostokątnych czerpni i wyrzutni dachowych. Przy wyborze poszczególnych produktów bardzo pomocne są uproszczona nawigacja oraz zoptymalizowane wyszukiwanie. Każdy produkt posiada swoją własną zakładkę z opisem i zdjęciem oraz odpowiednią dokumentacją techniczną.
Ponadto istnieje możliwość pobrania wszystkich katalogów i informacji technicznych w formacie pdf.

Dostępne są również programy do doboru tłumików hałasu AKUSWIN i doboru przepustnic VOLUWIN.

Zaletą strony internetowej w nowej szacie graficznej jest kolorystyka i typografia przedstawianych danych, co odzwierciedla doskonale wizerunek firmy.

Wszystkie informacje dostępne są również w języku niemieckim i angielskim.

Kolejnym zaplanowanym etapem będzie dostosowanie, względnie integracja kolejnych stron internetowych dostępnych w innych językach.