Od Wigilii, czyli 24 grudnia 2012r. LG Electronics Polska Sp. z o.o. posiada nową siedzibę, a co za tym idzie - nowy adres.

Nowa siedziba firmy LG Electronics
Nowy adres:

LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Numery telefonów do biura LG Electronics Polska Sp. z o.o. pozostają bez zmian.


Powyższa zmiana w okresie od 24 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku będzie zmianą wyłącznie adresu do korespondencji, co oznacza, iż w oficjalnej dokumentacji, w tym dokumentacji księgowej, powinien być wskazany dotychczasowy adres - Al. Jerozolimskie 162a; 02-342 Warszawa. Uchwała Walnego Zgromadzenia wprowadzająca oficjalną zmianę adresu, która będzie podlegała obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zostanie podjęta w dniu 31 grudnia 2012 roku ze skutkiem od 1 stycznia 2013 roku i od tej daty nowy adres powinien widnieć na oficjalnej dokumentacji kierowanej do Spółki.