Ciesząca się dużym zainteresowaniem seria węży podgrzewanych elektrycznie Templine, która debiutowała z sukcesem na początku 2011 r., została w ostatnim czasie rozszerzona o produkty wytrzymujące ciśnienie do 264 barów. Rozszerzono również zakres średnic węży do DN 50.

Nowa seria węży TEMPLINE
Dzięki użyciu dodatkowego, wysokojakościowego oplotu stalowego, standardowego elastycznego oplotu z włókna odpornego na wysoką temperaturę oraz czterech zintegrowanych przewodów grzejnych węże z serii Templine wytrzymują ciśnienie do 264 barów. Pomysłowe rozmieszczenie warstw tkaniny zapewnia elastyczność systemu grzejnego i stały kontakt pomiędzy przewodami grzejnymi a powierzchnią węża. Podczas skręcania i zginania przewody grzejne przylegają ściśle do węża transportującego medium. Pozwala to na wyjątkowo równomierne przewodzenie ciepła, bez tworzenia gorących punktów (hot spotów). Dzięki tym rozwiązaniom użytkownik dodatkowo może zaoszczędzić nawet do 30% energii i ma gwarancję, że system transportujący media nigdy się nie przegrzeje. Liczne zalety konstrukcji węży Templine przyczyniają się do ich wyjątkowo długiej żywotności.

Zakres średnic węży zawiera się między DN 4 a DN 50, zgodnie z wymaganiami użytkowników przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, kosmetycznego i spożywczego oraz branż pokrewnych. Węże, wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE), uzyskały certyfikat FDA, dopuszczający je do kontaktu z żywnością. Mają także dopuszczenia do stosowania w miejscach zagrożonych wybuchem.