Z początkiem 2008 roku szwedzki koncern Swegon wprowadził na rynek nową serię central wentylacyjnych o nazwie COMPACT.


Przy projektowaniu i konstrukcji central COMPACT wykorzystano doświadczenia i rozwiązania uznanego od lat na rynku systemu central GOLD.
Nowe i atrakcyjne rozwiązania central COMPACT oferowane są w czterech podstawowych wariantach, gdzie każdy z nich posiada dwie wydajności przepływu powietrza.
Centrale wyposażone są m.in. w wysokowydajne rotacyjne wymienniki do odzysku ciepła oraz cicho pracujące wentylatory.
Centrale z nowej serii COMPACT to jednostki wentylacyjne posiadające kompletny, wbudowany system sterowania, oparty na sprawdzonych rozwiązaniach sterowania central GOLD.
Inteligentny system sterowania tych central przygotowany jest do komunikacji z większością istniejących na rynku systemów nadrzędnych.
Wszystkie typy central COMPACT charakteryzują się nowoczesnym wyglądem.

Rys. 1. Centrale COMPACT
Centrala wentylacyjna COMPACT Unit
Centrala COMPACT Unit jest centralą wentylacyjno-klimatyzacyjną wyposażoną m.in. w dwa wentylatory nawiewu i wywiewu z napędem bezpośrednim, obrotowy wymiennik do odzysku ciepła, filtry nawiewu i wywiewu klasy F7 oraz kompletny, zintegrowany z centralą układ sterowania.
Centrale COMPACT Unit produkowane są w dwóch wydajnościach przepływu powietrza. Wymiary zewnętrzne obu wielkości central są takie same.
Dodatkowe elementy tj. przepustnice, nagrzewnice, chłodnice powietrza, tłumiki instalowane są w kanałach wentylacyjnych.

Rys. 2. Centrale COMPACT Unit
Centrala wentylacyjna COMPACT Top
Centrala COMPACT Top jest centralą wentylacyjno-klimatyzacyjną wyposażoną m.in. w dwa wentylatory nawiewu i wywiewu z napędem bezpośrednim, obrotowy wymiennik do odzysku ciepła, filtry nawiewu i wywiewu klasy F7 oraz kompletny, zintegrowany z centralą układ sterowania.
Centrale COMPACT Top produkowane są w dwóch wydajnościach przepływu powietrza. Wymiary zewnętrzne obu wielkości central są takie same.
Dodatkowe elementy tj. przepustnice, nagrzewnice, chłodnice powietrza, tłumiki instalowane są w kanałach wentylacyjnych.

Rys. 3. Centrale COMPACT Top

Centrala wentylacyjna COMPACT Air

Centrala COMPACT Air jest centralą wentylacyjną wyposażoną m.in. w dwa wentylatory nawiewu i wywiewu z napędem bezpośrednim, obrotowy wymiennik do odzysku ciepła, filtry nawiewu i wywiewu klasy F7, część nawiewną wyposażoną w tłumik oraz kompletny, zintegrowany z centralą układ sterowania.
Centrale COMPACT Air produkowane są w dwóch wydajnościach przepływu powietrza. Wymiary zewnętrzne obu wielkości central są takie same.
Dodatkowe elementy tj. przepustnice, nagrzewnice, chłodnice powietrza, tłumiki instalowane są w kanałach wentylacyjnych.

Rys. 4. Centrale COMPACT Ar
Centrala wentylacyjna COMPACT Heat
Centrala COMPACT Heat jest centralą wentylacyjną wyposażoną m.in. w dwa wentylatory nawiewu i wywiewu z napędem bezpośrednim, obrotowy wymiennik do odzysku ciepła, filtry nawiewu i wywiewu klasy F7, nagrzewnicę elektryczną, część nawiewną wyposażoną w tłumik, sekcję recyrkulacji oraz kompletny, zintegrowany z centralą układ sterowania.
Centrale COMPACT Heat produkowane są w dwóch wydajnościach przepływu powietrza. Wymiary zewnętrzne obu wielkości central są takie same.
Dodatkowe elementy tj. przepustnice, nagrzewnice, chłodnice powietrza, tłumiki instalowane są w kanałach wentylacyjnych.

Rys. 5. Centrale COMPACT Heat
Kompletny zestaw akcesoriów
System COMPACT to nie tylko centrale, ale również bardzo bogate wyposażenie dodatkowe, a w tym m.in. nagrzewnice wodne i elektryczne, chłodnice wodne i freonowe, przepustnice
z siłownikami, tłumiki akustyczne.
Centrale COMPACT są przystosowane również do montażu na zewnątrz budynków. Do central dostarcza się w tym wypadku dodatkowe akcesoria: dach, czerpnie, wyrzutnie powietrza.
System sterowania centrali COMPACT jest przygotowany do komunikacji z systemem nadrzędnej komunikacji.
W konstrukcji central systemu COMPACT przejawia się dbałość szwedzkich inżynierów o niezawodność pracy central oraz ukierunkowanie na koszty życia produktu ang. LCC (Life Cycle Cost) - a nie tylko na koszt zakupu urządzenia.
Centrale COMPACT produkowane są zgodnie z normami ISO 9001 oraz normami systemu ochrony środowiska ISO 14001.
Do dokładnego doboru central COMPACT służy program komputerowy Pro Unit dostępny w biurach techniczno-handlowych Swegon.
Do pobrania: Broszura - Centrale COMPACT 2008
Źródło: SWEGON