Firma EuroHeat wprowadziła na rynek nowatorskie urządzenie grzewczo-wentylacyjne Volcano VR w obudowie wykonanej z wysokiej klasy tworzywa sztucznego. Optymalnie dobrane parametry techniczne urządzenia sprawiają, że jest ono w stanie szybko i ekonomicznie ogrzać każdy obiekt o średniej i dużej kubaturze (halę, warsztat, magazyn, salon sprzedaży).
Nowa nagrzewnica wodna Volcano
VR to urządzenie w obudowie
z wysokiej klasy tworzywa
sztucznego. Jego wygląd zewnętrzny sprawia,
iż można je wkomponować w wystrój
każdego pomieszczenia.
Nowe rozwiązania, które firma EuroHeat
wykorzystała w Volcano VR to:
• obudowa z tworzywa sztucznego zapewniająca
odporność na działanie agresywnych
środowisk pracy oraz uszkodzeń
mechanicznych,
• nowy standard mocy grzewczych oraz
wydatków powietrza: Volcano VR1, 10-
30 kW, 5500 m3/h, Volcano VR2, 30-
60 kW, 5200 m3/h,
• estetyczne króćce przyłączeniowe wyprowadzone
na tylnej płycie urządzenia,
które nie są widoczne dla użytkownika
ogrzewanego pomieszczenia,
• indywidualnie nastawiane pióra kierownicze,
ukształtowano w aerodynamiczny
sposób,
• funkcjonalna konsola montażowa umożliwiająca
obrót urządzenia w płaszczyźnie
poziomej z zakresie 0 – 180o,
• kolorowe nakładki ozdobne, dzięki którym
możliwe jest wkomponowanie urządzenia w infrastrukturę każdego pomieszczenia.
Systemy sterowania
Firma EuroHeat proponuje także systemy
sterowania, które zbudowano w oparciu
o podzespoły znanych światowych dostawców.
Automatyka do urządzeń Volcano
VR oferowana jest w dwóch wariantach:
Basic oraz Prestiże. Pierwszy z nich
wykorzystuje analogowy termostat pomieszczeniowy.
Natomiast drugi elektroniczny
programowany sterownik temperatury,
który zapewnia możliwość ustawiania
tzw. cyklów pracy urządzenia (np.
utrzymanie dyżurnej temperatury w nocy
i podczas weekendów).
Ogrzewanie obiektów o średniej
i dużej kubaturze

Ogrzewanie obiektów kubaturowych
może być realizowane wieloma sposobami.
Najczęściej spotyka się systemy
grzewcze oparte na tradycyjnych grzejnikach.
W starszych obiektach występują
także instalacje bazujące na stalowych rurach
grzewczych tzw. fawierach.
Niestety, użytkownicy tego rodzaju systemów
często skarżą się na niedogrzanie
pomieszczeń oraz długi okres niezbędny
do uzyskania docelowej temperatury wewnątrz
obiektu (np. 16oC). Wiąże się to
z faktem, iż systemy grzejnikowe sprawdzają
się znakomicie w obiektach o mniejszej
kubaturze takich jak mieszkania i pomieszczenia
socjalno-biurowe. Natomiast
w obiektach o większej kubaturze należy
zastosować wydajniejszy system . Urządzenia grzewczo-wentylacyjne Volcano
VR mogą szybko ogrzać dane pomieszczenie
oraz utrzymać wymaganą temperaturę
wewnątrz. Ich codzienna eksploatacja
jest ekonomiczna, a koszty zakupu niskie.
Dobór ilości urządzeń
System grzewczy w każdym obiekcie
przemysłowym powinien zapewnić odpowiedni
komfort cieplny dla jego uřżtkowników.
Niezależnie od zewnętrznych warunków
termicznych wewnątrz powinna panować
temperatura, jakiej oczekuje inwestor.
Podstawą do wyznaczenia optymalnej
ilości urządzeń grzewczo-wentylacyjnych
Volcano VR, które mają być zastosowane
na danym obiekcie jest wyznaczenie tzw.
zapotrzebowania na ciepło. W tym celu należy
dokonać bilansu cieplnego budynku,
w którego skład wchodzi wyznaczenie
strat ciepła przez przegrody budowlane,
drzwi, bramy wjazdowe itd. oraz uwzględnienie
zysków ciepła, jakie mogą pochodzić
np. od pracujących wewnątrz maszyn,
urządzeń biurowych i samych ludzi, a także
tzw. ciepła do wentylacji.
Dokładna procedura wyznaczania zapotrzebowania
na ciepło jest skomplikowana
oraz czasochłonna, dlatego też poniżej
przedstawiono uproszczony sposób przeprowadzenia
bilansu cieplnego budynku
oraz wyznaczenia optymalnej ilości nagrzewnic
Volcano VR niezbędnych w danym
budynku.
Zapotrzebowanie na ciepło niezbędne do
uzyskania i podtrzymania żądanej temperatury
wewnątrz obiektu może być określone
z zależności:

gdzie:
Q - zapotrzebowanie na ciepło [kW],
Qv - jednostkowa moc grzewcza odczytywana
na podstawie rys. 1 [1] w zależności
od kubatury obiektu oraz
orientacyjnej izolacyjności przegród
budowlanych [W/(m3K)],
VB - kubatura budynku (dł. x szer. x
wys.) [m3],
twew - docelowa, żądana temperatura wewnątrz
budynku [oC],
tzewn - obliczeniowa temperatura zewnątrzna na podstawie PN-82/B-02403 [2] [oC].


Rys. 1. Jednostkowa moc grzewcza w zależności od kubatury
obiektu
oraz poziomu izolacyjności przegród budowlanych [1]

Znając zapotrzebowanie na ciepło można
przystąpić do wstępnej oceny ilości nagrzewnic
Volcano VR, które należy zastosować,
by ogrzać dany budynek. Korzysta
się tutaj z zależności:

gdzie:
n - wymagana ilość urządzeń Volcano
VR1 lub Volcano VR2,
Q - zapotrzebowanie na ciepło [kW],
Qurz - jednostkowa moc
grzewcza urządzenia Volcano
VR1 lub Volcano VR2 [kW].
Jednostkowa moc grzewcza
urządzeń Volcano VR
zależy przede wszystkim od
parametru czynnika grzewczego.
Dla przykładu dla
temperatury czynnika grzewczego
na poziomie 90/70oC
urządzenie Volcano VR2
uzyskuje maksymalną moc
grzewczą 60,5 kW.
Pozostaje jeszcze decyzja o typie zastosowanych
urządzeń: Volcano VR1 (5500
m3/h) lub Volcano VR2 (5200m3/h). Należy
się tutaj kierować wymiarami danego
pomieszczenia i dobierać urządzenia tak,
by w sposób najbardziej równomierny pokryć
strumieniem ciepłego powietrza całe
pomieszczenie. Często warto zastosować
dwa urządzenia Volcano VR1 zamiast jednego
Volcano VR2, co skutkuje jednolitym
rozkładem temperatury oraz niweluje
możliwość występowania tzw. „zimnych
stref”.
Program doboru www.euroheat.pl
Na stronie internetowej www.euroheat.pl
znajduje się funkcjonalny program doboru
urządzeń, który krok po kroku w prosty
sposób pozwala na wyznaczenie zapotrzebowania
na ciepło oraz ilość urządzeń Volcano
VR, które należy zastosować, by
ogrzać dany obiekt. Okna dialogowe programu
przedstawiono na rys. 2.
Poniżej przedstawiono poszczególne
etapy doboru urządzeń:
- wyznaczenie kubatury obiektu przez podanie
jego powierzchni oraz wysokości
oraz określenie orientacyjnej klasy izolacyjności
przegród budowlanych,
- wybór docelowej temperatury, która ma
panować w obiekcie,
- wybór temperatury obliczeniowej zewnętrznej
właściwej dla danej strefy klimatycznej
Polski,
- zaznaczenie charakterystycznych parametrów
pracy urządzeń Volcano (temperatura
czynnika grzewczego, temperatura
powietrza wlotowego oraz poziom wydatku
powietrza),
- obliczenie orientacyjnego zapotrzebowania
na ciepło oraz mocy grzewczej urządzeń Volcano VR1/ VR2,
- określenie optymalnej ilości urządzeń
Volcano VR1/VR2, które ogrzeją dany
obiekt.
Korzystając z programu doboru można
w kilkadziesiąt sekund poznać ilość i typ
nagrzewnic Volcano VR, które efektywnie
ogrzeją dany obiekt.

Rys. 2. Okna dialogowe programu doboru urządzeń
zamieszczonego na www.euroheat.pl

Autor: Adam Mierzwiński EuroHeat

Literatura:
[1]. Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek: Ogrzewanie
i klimatyzacja, EWFE, Gdańsk 1994
[2]. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnętrzne
>>> Więcej o nagrzewnicy VOLCANO VR

Komentarze

  • AUTOMATYKA

    Urządzenie jak najbardziej godne polecenia, są pewne niedociągnięcia, ale myślę do odrobienia - Pomyślcie o nowej automatyce!

  • popieram

    rzeczywiście uwaga jest słuszna, ostatnio wybraliśmy Waszą konkurencję ze względu na automatykę - która nie ma się co oszukiwać jest stara