Firma EuroHeat wprowadziła na rynek nowatorskie urządzenie grzewczo-wentylacyjne Volcano VR w obudowie wykonanej z wysokiej klasy tworzywa sztucznego. Optymalnie dobrane parametry techniczne urządzenia sprawiają, że jest ono w stanie szybko i ekonomicznie ogrzać każdy obiekt o średniej i dużej kubaturze (hala, warsztat, magazyn, salon sprzedaży).

Nowa nagrzewnica wodna Volcano VR to urządzenie w obudowie z wysokiej klasy tworzywa sztucznego. Jego wygląd zewnętrzny sprawia,że można je wkomponować w wystruj każdego pomieszczenia. Nowe rozwiązania, które firma EuroHeat wykorzystała w Volcano VR to: - obudowa z tworzywa sztucznego zapewniająca odporność na działanie agresywnych środowisk pracy oraz uszkodzeń mechanicznych,
- nowy standard mocy grzewczych oraz wydatkUw powietrza: Volcano VR1, 10 - 30 kW, 5500 m³/h, Volcano VR2, 30 - 60 kW, 5200 m³/h,
- estetyczne króćce przyłączeniowe wyprowadzone na tylnej płycie urządzenia, nie są widoczne dla użytkownika gorzewanego pomieszczenia,
- indywidualnie nastawiane pióra kierownicze, ukształtowano w aerodynamiczny sposób,
- funkcjonalna konsola montażowa umożliwiająca obrót urządzenia w płaszczyźnie poziomej w zakresie 0 - 180°,
- kolorowe nakładki ozdobne, dzieki którym możliwe jest wkomponowanie urządzenia w infrastrukturę każdego pomieszczenia.
Systemy sterowania Firma EuroHeat proponuje także systemy sterowania, które zbudowano w oparciu o podzespoły znanych światowych dostawców. Automatyka do urządzeń Volcano VR oferowana jest w dwóch wariantach: Basic oraz Prestige. Pierwszy z nich wykorzystuje analogowy termostat pomieszczeniowy. Natomiast drugi elektroniczny programowany sterownik temperatury, który zapewnia mooliwość ustawiania tzw. cyklów pracy urządzenia (np. utrzymanie dyżurnej temperatury w nocy i podczas weekendów). Ogrzewanie obiektów o średniej i dużej kubaturze Ogrzewanie obiektów kubaturowych może być realizowane wieloma sposobami. Najczęściej spotyka się systemy grzewcze oparte na tradycyjnych grzejnikach. W starszych obiektach występują także instalacje bazujące na stalowych rurach grzewczych tzw. fawierach. Niestety, użytkownicy tego rodzaju systemów często skarżą się na niedogrzanie pomieszczeń oraz długi okres niezbędny do uzyskania docelowej temperatury wewnątrz obiektu (np. 16 °C). Wiąże się to z faktem, iż systemy grzejnikowe sprawdzają się znakomicie w obiektach o mniejszej kubaturze takich jak mieszkania i pomieszczenia socjalno-biurowe. Natomiast w obiektach o większej kubaturze należy zastosować wydajniejszy system . Urządzenia grzewczo-wentylacyjne Volcano VR mogą szybko ogrzać dane pomieszczenie oraz utrzymać wymaganą temperaturę wewnątrz. Ich codzienna eksploatacja jest ekonomiczna, a koszty zakupu niskie. Dobór ilości urządzeń System grzewczy w każdym obiekcie przemysłowym powinien zapewnić odpowiedni komfort cieplny dla jego użytkowników. Niezależnie od zewnętrznych warunków termicznych wewnątrz powinna panować temperatura, jakiej oczekuje inwestor. Podstawą do wyznaczenia optymalnej ilości urządzeń grzewczo-wentylacyjnych Volcano VR, które mają być zastosowane na danym obiekcie jest wyznaczenie tzw. zapotrzebowania na ciepło. W tym celu należy dokonać bilansu cieplnego budynku, w którego skład wchodzi wyznaczenie strat ciepła przez przegrody budowlane, drzwi, bramy wjazdowe itd. oraz uwzględnienie zysków ciepła, jakie mogą pochodzić np. od pracujących wewnątrz maszyn, urządzeń biurowych i samych ludzi, a także tzw. ciepła do wentylacji. Dokładna procedura wyznaczania zapotrzebowania na ciepło jest skomplikowana oraz czasochłonna, dlatego też poniżej przedstawiono uproszczony sposób przeprowadzenia bilansu cieplnego budynku oraz wyznaczenia optymalnej ilości nagrzewnic Volcano VR niezbędnych w danym budynku. Zapotrzebowanie na ciepło niezbędne do uzyskania i podtrzymania żądanej temperatury wewnątrz obiektu może być określone z zależności: Q = [qv · VB · (twew - tzewn)] · 0,001 [1]
gdzie: Q - zapotrzebowanie na ciepło [kW], qv - jednostkowa moc grzewcza odczytywana na podstawie rys. 1 [1] w zależności od kubatury obiektu oraz orientacyjnej izolacyjności przegród budowlanych [W/(m³·K)], VB - kubatura budynku (dł. · szer. · wys.) [m³], twew - docelowa, żądana temperatura wewnątrz budynku [°C], tzewn - obliczeniowa temperatura zewnętrzna na podstawie PN-82/B-02403 [2][°C].

Rys. 1. Jednostkowa moc grzewcza w zależności od kubatury obiektu oraz poziomu izolacyjnoúci przegród budowlanych [1]
Znając zapotrzebowanie na ciepło można przystąpić do wstępnej oceny ilości nagrzewnic Volcano VR, które należy zastosować, by ogrzać dany budynek. Korzysta się tutaj z zależności: n = Q/Qurz
gdzie: n - wymagana ilość urządzeń Volcano VR1 lub Volcano VR2, Q - zapotrzebowanie na ciepło [kW], Qurz - jednostkowa moc grzewcza urządzenia Volcano VR1 lub Volcano VR2 [kW].
Jednostkowa moc grzewcza urządzeń Volcano VR zależy przede wszystkim od parametru czynnika grzewczego. Dla przykładu dla temperatury czynnika grzewczego na poziomie 90/70 °C urządzenie Volcano VR2 uzyskuje maksymalną moc grzewczą 60,5 kW. Pozostaje jeszcze decyzja o typie zastosowanych urządzeń: Volcano VR1 (5500 m³/h) lub Volcano VR2 (5200m³/h). Należy się tutaj kierować wymiarami danego pomieszczenia i dobierać urządzenia tak, by w sposób najbardziej równomierny pokryć strumieniem ciepłego powietrza całe pomieszczenie. Często warto zastosować dwa urządzenia Volcano VR1 zamiast jednego Volcano VR2, co skutkuje jednolitym rozkładem temperatury oraz niweluje mooliwość występowania tzw. „zimnych stref”. Program doboru www. euroheat. pl Na stronie internetowej www.euroheat.pl znajduje się funkcjonalny program doboru urządzeń, który krok po kroku w prosty sposób pozwala na wyznaczenie zapotrzebowania na ciepło oraz ilość urządzeń Volcano VR, które należy zastosować, by ogrzać dany obiekt. Okna dialogowe programu przedstawiono na rys. 2.
Rys. 2. Okna dialogowe programu doboru urządzeń zamieszczonego na www.euroheat.pl
Poniżej przedstawiono poszczególne etapy doboru urządzeń: - wyznaczenie kubatury obiektu przez podanie jego powierzchni oraz wysokości oraz określenie orientacyjnej klasy izolacyjności przegród budowlanych,
- wybór docelowej temperatury, która ma panować w obiekcie,
- wybór temperatury obliczeniowej zewnętrznej właściwej dla danej strefy klimatycznej Polski,
- zaznaczenie charakterystycznych parametrów pracy urządzeń Volcano (temperatura czynnika grzewczego, temperatura powietrza wlotowego oraz poziom wydatku powietrza),
- obliczenie orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło oraz mocy grzewczej urządzeń Volcano VR1/ VR2,
- określenie optymalnej ilości urządzeń Volcano VR1/VR2, które ogrzeją dany obiekt.
Korzystając z programu doboru można w kilkadziesiąt sekund poznać ilouć i typ nagrzewnic Volcano VR, które efektywnie ogrzeją dany obiekt. Autor: Adam Mierzwiński Autor jest doradcą technicznym w firmie EuroHeat Literatura: [1]. Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek: "Ogrzewanie i klimatyzacja", EWFE, Gdańsk 1994 [2]. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne Zobacz >>>> prezentację firmy EuroHeat w kalatogu firm