Fläkt Woods rozszerza swoją aplikację mobilną o polską wersję językową, zapewniającą łatwą regulację dostarczonych komponentów wentylacyjnych poprzez obliczenia współczynnika k, ciśnienia i przepływu dla naszych produktów. Aplikacja umożliwia szybką i łatwą kalkulację ww. parametrów, bez konieczności posiadania dokumentacji i specjalistycznych narzędzi pomiarowych, ułatwiając przedodbiorowe prace regulacyjne lub późniejszą regulację eksploatacyjną.

Nowa mobilna aplikacja Fläkt Woods
Współczynniki k są dostępne dla wszystkich wariantów i rozmiarów urządzeń Fläkt Woods: elementów nawiewnych, belek chłodzących, klimakonwektorów i wentylatorów do central wentylacyjnych oraz wszystkich nawiewników powietrza produkowanych przez firmę Fläkt Bovent.

Jednym z przykładów zastosowania współczynników k do regulacji instalacji, są nasze skrzynki rozprężne, które mogą być wyposażone w unikalną przepustnicę regulacyjną ZAEE. Integralną częścią ww. przepustnicy są 2 przewody impulsowe służące do pomiarów różnicy ciśnień oraz cięgno wraz z uchwytem regulacyjnym zamocowanym bezpośrednio do mechanizmu przepustnicy.

Przepustnica ZAEEZastosowanie przepustnicy ZAEE w skrzynce rozprężnej pozwala na szybki i dokładny pomiar przepływu powietrza przez element nawiewny lub wyciągowy. Pomiar może być również wykonany bez konieczności demontażu elementu końcowego. Natężenie przepływu odpowiadające zmierzonej różnicy ciśnień można wyliczyć ze wzorów:

Wzór

Po wykonaniu pomiaru różnicy ciśnień, każdorazowo, odczytujemy wartość współczynnika k, z tabeli dołączonej do dostarczonego produktu, którego wartość jest uzależniona od średnicy przyłączeniowej do skrzynki rozprężnej i odległości od skrzynki do najbliższej kształtki.

k

W przypadku małego otwarcia przepustnicy regulacja odbywa się przez obrót pierścienia na uchwycie. Dla większego otwarcia regulacja odbywa się poprzez przesuwanie pierścienia wzdłuż skali na uchwycie. Po regulacji należy przekręcić pierścień w położenie blokujące, aby zabezpieczyć przepustnicę przed samodzielną zmianą pozycji.

Przepustnica

Kolejną grupą urządzeń, w których można wykonać regulację przepływu powietrza nawiewanego z wykorzystaniem wspólczynnika k, są belki chłodzące. Każda belka chłodząca Fläkt Woods posiada króciec umożliwiający pomiar różnicy ciśnień.

Jedną z charakterystycznych belek, jest swobodnie zawieszana IQFH (NOVA), zaprojektowana do montażu podsufitowego. Natężenie przepływu powietrza regulujemy w niej przy użyciu opatentowanych szyn dopasowujących, wykorzystując funkcję regulacji komfortu, za pomocą których można zmienić nastawę wielkości średnicy dyszy niezależnie od obu stron belki.
W systemach VAV regulacja ta może być realizowana automatycznie za pomocą siłownika (opatentowana nowość Fläkt Woods).

Belki

Współczynnik k odczytujemy każdorazowo z uaktualnianej tabeli dla poszczególnych długości belki.

Analogiczne pomiary wykonuje się w przypadku klimakonwektorów, nawiewników, jak i wentylatorów plug-in stosowanych w centralach wentylacyjnych z typoszeregu eQ i eQ PRIME.


Integralną częścią aplikacji mobilnej jest lokalizator dla naszych biur w Polsce, z funkcjonalnością GPS - umożliwia łatwy kontakt z działem sprzedaży.

Aplikacja dostępna jest do pobrania za pośrednictwem App Store i Google play, zarówno na urządzenia iPhone i iPad oraz smartfony oparte na systemie operacyjnym Android.

App StoreGoogle PlayZrzut z ekranu
Zrzut z ekranu
Zrzut z ekranu
Zrzut z ekranu

Źródło: ''