Wydawnictwo SYSTHERM, specjalizujące się w propagowaniu prac w zakresie inżynierii środowiska, przedstawia Państwu kolejny tytuł - "Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Komfort cieplny, zasady obliczeń i urządzenia".Książka jest poradnikiem, opracowanym przez zespół liczących się w branży ekspertów i projektantów, a jednocześnie pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, w składzie: dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, prof. zw. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysł Porowski i dr inż. Andrzej Odyjas. Tekst wzbogacają rozdziały opracowane przez wybranych producentów aparatury i urządzeń oraz nowych technologii stosowanych w klimatyzacji, chłodnictwie
i wentylacji.
W części wstępnej przedstawiono wybrane zagadnienia z termodynamiki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z klimatyzacją, takich jak własności i przemiany powietrza wilgotnego, sprężarkowe i absorpcyjne obiegi chłodnicze oraz czynniki chłodnicze stosowane w układach chłodzenia w klimatyzacji. Dalej przedstawiono niezbędne wielkości i zakres obliczeń przy projektowaniu instalacji klimatyzacyjnych. Podano metody wyznaczania zysków ciepła pomieszczeń.
W oparciu o przeprowadzoną klasyfikację układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dokonano ich przeglądu pod kątem rozwiązań konstrukcyjnych i zasad działania.
W kolejnych rozdziałach omówiono urządzenia realizującłe procesy obróbki powietrza, takie jak: nagrzewanie, chłodzenie, nawilżanie i osuszanie. W rozdziale poświęconym wybranym urządzeniom klimatyzacyjnym scharakteryzowano m.in. klimakonwektory wentylatorowe, sufity i belki chłodzące. W dalszej części omówiono urządzenia stosowane w metodach bezpośredniego chłodzenia powietrza, takie jak: systemy VRV, klimatyzatory typu Compact i Split. Wiele miejsca poświęcono układom sterowania, monitorowania i regulacji automatycznej urządzeń i central klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.
Książka zawiera łącznie ponad 280 stron i podzielona jest na 10 rozdziałów.
Adresowana jest do inżynierów i techników oraz do osób zawodowo związanych oraz zainteresowanych techniką klimatyzacyjną.
Tytuł: Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Komfort cieplny, zasady obliczeń i urządzenia.
Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją dra inż. Bolesława Gazińskiego
Wydawca: SYSTHERM SERWIS Danuta Gazińska s.j.
Rok wydania: 2005
Stron: 284
Cena: 60,00 zł + koszty wysyłki
Spis treści i zamówienie znajdziesz tutaj

Komentarze

  • Lekko mylący tytuł

    Moim zdaniem za duzo jest chłodnictwa a za mało klimatyzacji sensu stricto.
    Pomimo tego ksiązkę naprawdę warto kupić.
    Polecam jeszcze lepsze ogrzewnistwo dla praktyków.