W ofercie Wydawnictw Naukowo-Technicznych pojawiła się właśnie nowa publikacja związana z naszą branżą - "Odszranianie oziębiaczy powietrza" Bogusława Zakrzewskiego.
Książka zawiera opisy naukowe i techniczne szronienia i przeciwdziałania skutkom tego zjawiska w oziębiaczach powietrza o temperaturze powierzchni niższej niż 0oC. Wiele miejsca poświęcono w niej wpływowi szronienia oziębiaczy na tzw. parametry transportowe, charakterystyczne dla procesu przekazywania ciepła od powietrza do płynów przejmujących to ciepło podczas przepływu przez oziębiacz przeponowy. Zwrócono uwagę na wzrost zapotrzebowania na energię do realizacji obiegu ziębienia przy oszronionych powierzchniach oziębiaczy i na wynikający z tego powodu wzrost degradacji środowiska. Przedstawiono nowoczesne i zoptymalizowane przeciwdziałania niekorzystnemu wpływowi szronu. Omówiono także techniczne zabiegi odszraniania powierzchni oziębiaczy powietrza. Mimo że szczególną uwagę poświęcono oziębiaczom powietrza, w książce można znaleźć również informacje na temat innych elementów układu chłodniczego. Daje to możliwość wyboru optymalnego wariantu pracy układu oraz typu konstrukcji, rodzaju instalacji i jej poszczególnych elementów.
Książka jest przeznaczona dla projektantów i użytkowników urządzeń chłodniczych.
Spis treści:
Oznaczenia
Wstęp
1. Szronienie i odszranianie powierzchni oziębiaczy powietrza

1.1. Istota i zasadnicze problemy szronienia i odszraniania
1.2. Cykle pracy oziębiaczy powietrza
1.3. Uwagi ogólne o szronieniu i metodach odszraniania
Literatura
2. Podstawy teoretyczne ziębiarek i pomp ciepła

2.1. Lewobieżne obiegi gazowe i parowe
2.2. Ziębiarka sprężarkowa
2.3. Analiza egzergetyczna ziębiarki sprężarkowej
2.3.1. Sprawność egzergetyczna ziębiarek
2.3.2. Ziębiarki sprężarkowe
2.4. Podsumowanie
Literatura

3. Szronienie powierzchni oziębiaczy powietrza

3.1. Zjawiska występujące podczas szronienia
3.2. Struktura szronu i mechanizmy transportu masy
3.3. Przebieg tworzenia się szronu w czasie
3.4. Oziębiacz powietrza
3.5. Obliczeniowe różnice temperatury
3.6. Wpływ budowy oziębiaczy na wydajność ziębniczą
3.7. Badania eksperymentalne oziębiaczy powietrza w warunkach szronienia
3.8. Przemiany powietrza w oziębiaczu przeponowym
3.9. Strumień ciepła odbierany przez pokrytą szronem powierzchnie
3.10. Podsumowanie
Literatura

4. Właściwości szronu i lodu

4.1. Gęstość szronu i lodu
4.1.1. Gęstość szronu
4.1.2. Gęstość śniegu i lodu
4.1.3. Gęstość lodu
4.2. Współczynnik przewodności cieplnej szronu
4.3. Właściwości fizyczne lodu
4.3.1. Termiczne właściwości lodu
4.3.2. Mechaniczne właściwości lodu
4.3.3. Optyczne właściwości lodu
4.3.4. Elektryczne właściwości lodu
4.4. Podsumowanie
Literatura

5. Odszranianie powierzchni oziębiaczy powietrza

5.1. Wpływ cyklu odszraniania na pracę instalacji ziębniczej
5.1.1. Odszranianie doprowadzoną energią cieplną
5.1.2. Odszranianie z odzyskiem zakumulowanego „zimna"
5.1.3. Inne systemy odszraniania
5.2. Cykl odszraniania
5.2.1. Cykl odszraniania z doprowadzeniem energii cieplnej
5.2.2. Cykle pracy nowego urządzenia ziębniczego
5.3. Sprawność odszraniania oziębiaczy powietrza
5.3.1. Sprawność energetyczna odszraniania
5.3.2. Badania sprawności energetycznej odszraniania
5.4. Obserwacje filmowe odszraniania parowacza gorącym gazem czynnika
5.5. Wpływ odszraniania na wahania ciśnienia powietrza w komorach ziębniczych
5.5.1. Analiza wpływu odszraniania oziębiacza powietrza na wahania ciśnienia powietrza
w kontenerze typu 1CC
5.5.2. Symulacja wpływu cyklu odszraniania na wahania ciśnienia w kontenerze 1CC
5.6. Podsumowanie
Literatura

6. Systemy odszraniania oziębiaczy powietrza

6.1. Odszranianie powierzchni parowaczy gorącym gazem czynnika w systemie CGG
6.1.1. Układy zasilania parowaczy gorącym gazem czynnika w systemie CGG
6.1.2. Odszranianie gorącym gazem czynnika parowaczy „suchych" w systemie CGGs
6.1.3. Odszranianie gorącym gazem czynnika parowaczy zasilanych pompowo
w systemie CGGp
6.1.4. Odszranianie powierzchni parowaczy przez odwrócenie obiegu w systemie CGGo
6.1.5. Odszranianie parowacza przez odwrócenie obiegu z akumulacją ciepła odpadowego
w systemie CGGo
6.1.6. Odszranianie parowacza gorącym gazem czynnika z zewnętrznego źródła ciepła
w systemie CGGz
6.1.7. Odszranianie parowaczy gorącym gazem i tacy energią elektryczną w systemie CGE
6.2. Odszranianie powierzchni parowacza płynnym nośnikiem energii
6.2.1. Odszranianie płynnym nośnikiem energii doprowadzonym do oziębiacza za pomocą
wężownicy, a tacy elektrycznie w systemie CWE
6.2.2. Odszranianie płynnym nośnikiem energii doprowadzonym do oziębiacza zewnętrznie
w systemie CZZ
6.2.3. Odszranianie płynnym nośnikiem energii doprowadzonym dodatkową wężownicą
w systemie CDD
6.3. Odszranianie oziębiacza powietrzem obiegowym w systemie CPP
6.4. Odszranianie oziębiaczy energią elektryczną w systemie CEE
6.5. Odszranianie przez rewersyjne odwrócenie pracy oziębiacza i skraplacza w systemie CRR
6.6. Inne systemy odszraniania
6.6.1. Mechaniczne odszranianie powierzchni wężownic w systemie IM
6.6.2. Odszranianie przez rozpylanie roztworu na szronie w systemie IRS
6.6.3. Odszranianie przez sublimację szronu z powierzchni oziębiacza w systemie ISS
6.6.4. Hermetyzacja przestrzeni ziębionej w systemie IH
6.6.5. Wytworzenie stałego pola elektrycznego zapobiegającego oszronieniu powierzchni
oziębiacza w systemie ISE
6.7. Nowe konstrukcje oziębiaczy powietrza
6.8. Dobór systemu odszraniania
6.9. Podsumowanie
Literatura

7. Modele odszraniania urządzenia ziębniczego

7.1. Model I małego urządzenia ze zmienną temperaturą wrzenia
7.1.1. Optymalne cykle odszraniania w modelu I
7.1.2. Wpływ mocy odszraniania na optimum cyklu w modelu I
7.2. Model II małego urządzenia ze stałą temperaturą wrzenia
7.3. Model II urządzenia ze stałą temperaturą wrzenia i wybranymi systemami odszraniania
7.4. Podsumowanie
Literatura

8. Automatyzacja procesu odszraniania

8.1. Cykl odszraniania oziębiaczy powietrza
8.1.1. Inicjacja procesu odszraniania
8.1.2. Topienie szronu
8.1.3. Zakończenie procesu odszraniania
8.2. Sterowniki klasyczne i dedykowane
8.3. Algorytmy blokowe automatycznego odszraniania
8.3.1. Odszranianie grzałkami elektrycznymi w systemie CEE
8.3.2. Odszranianie gorącym gazem czynnika w systemie CGG
8.3.3. Odszranianie przez rewersyjną pracę wymienników ciepła w systemie CRR
8.3.4. Dobór czasu między cyklami odszraniania na podstawie czasu odszraniania
8.4. Podsumowanie
Literatura

9. Obliczenia

9.1. Obliczenia gęstości i przewodności cieplnej szronu i lodu
9.2. Obliczenia sprawności odszraniania i zysków ciepła komór chłodniczych
9.3. Ocena techniczno-ekonomiczna odszraniania systemami CGE i CEE
9.4. Obliczenia dla oziębiacza powietrza CIX 4,5-20
9.4.1. Wielkości geometryczne charakteryzujące oziębiacz CIX 4,5-20
9.4.2. Strumień ciepła wyznaczony na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła k
9.4.3. Obliczenia wydajności oziębiacza dla takich samych danych wyjściowych
wg Manna i Schacka
9.4.4. Strumień ciepła wyznaczony na podstawie współczynnika przenikania ciepła
Literatura

Skorowidz nazwisk
Skorowidz rzeczowy

Wydawnictwo WNT niedawno wydało rozszerzone i uzupełnione wydanie książki "Chłodnictwo i klimatyzacja" Kazimierza Gutowskiego i Dariusza Butrymowicza. W przygotowaniu jest "Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów" (tłum. z niem. B. Bartkiewicz; WNT 2007, 190x260, s. ok. 670, rys. 1510, druk wielobarwny, oprawa twarda) w druku w IV kwartale 2007 r.

Tytuł: Odszranianie oziębiaczy powietrza
Autor: Bogusław Zakrzewski
Wydawca: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Rok wydania: Warszawa 2007
Stron: B5, s. 268, rys. 133, tabl. 20, oprawa twarda
ISBN: 978-83-204-3297-8
Cena: 39,60 zł (po rabacie)
Zamówienia: wentylacja.com.pl/WydawnictwoWN-T