W sierpniu 2001 roku nakładem Wydawnictwa Instalator Polski ukaże się kolejna pozycja poświęcona wentylacji pt.: „WENTYLACJA MIESZKAŃ. Wentylacja regulowana z odzyskiem ciepła.”

Autor Herbert Mürmann omawia różne systemy wentylacji i klimatyzacji mieszkań i budynków, które zapewniają zarówno odpowiedni komfort cieplny i warunki zdrowotne, jak i oszczędności wynikające z odzysku ciepła z powietrza wymienianego. Systemy te autor analizuje w aspekcie współczesnych technologii budowlanych, w obiektach nowych oraz modernizowanych. Na konkretnych przykładach mieszkań przedstawia najczęściej stosowane, sprawdzone w praktyce typy urządzeń i instalacji.
Całość autor uzupełnił zasadami projektowania i obliczeń.
„WENTYLACJA MIESZKAŃ” stanowić będzie cenną pomoc dla instalatorów i inżynierów projektantów – specjalistów w dziedzinie wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oraz studentów odpowiednich kierunków.
Książkę tę będzie można zamówić na naszych stronach w dziale "Książki".