Firma Smay na początku września br. wprowadzi na rynek swój najnowszy produkt - klapę przeciwpożarową serii KWP, wyznaczającą nowe standardy w wentylacji pożarowej.
Fot. 1 Klapa serii KWP
Najnowszy produkt Smay charkteryzuje konstrukcja umożliwiająca częste testowanie, dzięki czemu gwarantowana jest niezawodność pracy systemu. Instalacja z nowymi klapami KWP zapewnia skuteczne działania w czasie pożaru, a także umożliwia przewietrzanie pomieszczeń na co dzień, funkcjonując jak typowa wentylacja ogólna.
Dzięki zastosowaniu specjalnego uszczelnienia klapa zachowuje szczelność w zakresie ciśnień od 100 Pa do 1500 Pa, mieszcząc się w drugiej klasie szczelności wg normy PN/EN-1751. Układ przeniesienia napędu w klapach typu KWP został w istotny sposób wzmocniony, dzięki czemu klapa może być często otwierana i zamykana pracując np. w funkcji przepustnicy powietrza (otwórz/zamknij).
Seria klap KWP dostępna będzie w trzech wykonaniach: do wentylacji ogólnej (KWP-O), do wentylacji pożarowej (KWP–P) oraz do wentylacji pożarowej lub mieszanej (KWP-PM).
Poza tym producent wydłuża okres gwarancyjny nowej klapy – nawet do 5 lat.
>>więcej informacjio o klapach ppoż. KWP