26 czerwca 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja, podczas którego wybrano nowy Zarząd.

Nowa kadencja władz Stowarzyszenia Polska Wentylacja
Na corocznym Walnym Zebraniu Zarząd SPW zdał sprawozdanie z działalności w roku 2011 oraz sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Członków.

W związku z kończącą się kadencją władz Stowarzyszenia 2010-2012 podczas Zebrania odbyły się wybory do kadencji 2012-2014.

W wyborach wyłoniono władze Stowarzyszenia w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja
Rafał Finster
Leszek Bystrzycki
Arkadiusz Dragun
Grzegorz Grygier
Leszek Targowski


Komisja Rewizyjna SPW
Bronisław Bratek
Piotr Fijałkowski
Piotr Machaty


Sąd Koleżeński SPW
Joanna Ryńska
Robert Wawszkiewicz
Paweł Wrzosek


Źródło: Stowarzyszenie Polska Wentylacja