Podczas walnego zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja, które odbyło się 28 czerwca 2006 r., Zarząd złożył sprawozdanie z działalności w roku 2005. Przedstawiono główne działania Stowarzyszenia, dokonano oceny realizacji założeń statutowych. Członkowie zostali także poinformowani o finansach organizacji. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków, a Zarządowi udzielono absolutorium.


Ponieważ dotychczasowa dwuletnia kadencja zakończyła się, przeprowadzono nowe wybory władz Stowarzyszenia.
Członkowie, oceniający wysoko dotychczasowe działania Zarządu, zgłosili na kolejną kadencję kandydatury osób dotychczas działających w Zarządzie.
Przeprowadzono także wybory nowej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
Wolą Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja, w dniu 28.06.2006 powołano nowe władze w składzie:
Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja:
Rafał Finster - Prezes
Arkadiusz Dragun - Wiceprezes
Roman Jędrzejewski - Wiceprezes
Czcibór Karcz - Wiceprezes
Marek Maj - Wiceprezes
Komisja Rewizyjna SPW:
Leszek Targowski - przewodniczący
Anna Stańczyk
Kazimierz Wojtas
Sąd Koleżeński SPW:
Robert Jarczyński
Sławomir Rossa
Joanna Ryńska
Informacja pobrana z www.wentylacja.org.pl