W czerwcu wybrano nowe władze Stowarzyszenia Polska Wentylacja na kadencję 2008-2010.
Stowarzyszenie Polska Wentylacja co roku w czerwcu organizuje walne Zebranie Członków. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Zebrania należy między innymi rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie tym organom absolutorium, a także wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W związku z końcem kadencji obecnego Zarządu, pracującego w latach 2006-2008, podczas zebrania odbyły się wybory władz na kadencję 2008-2010. W wyniku wyborów powołano władze Stowarzyszenia w składzie:
Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja
Rafał Finster - Prezes
Arkadiusz Dragun - Wiceprezes
Roman Jędrzejewski - Wiceprezes
Czcibór Karcz - Wiceprezes
Marek Maj – Wiceprezes

Komisja Rewizyjna

Leszek Targowski - przewodniczący
Anna Stańczyk
Kazimierz Wojtas

Sąd Koleżeński

Jarosław Józefowicz
Sławomir Rossa
Joanna Ryńska
Ponowienie kadencji Zarządu w niezmienionym składzie jest najlepszą formą oceny wyników pracy Stowarzyszenia w ostatnich dwóch latach. Członkowie ocenili pozytywnie dotychczasowe osiągnięcia oraz oczekują kontynuacji oraz intensyfikacji prowadzonych działań.
Do priorytetów nadal będą należeć: aktywne propagowanie wiedzy o poprawnej wentylacji pomieszczeń, śledzenie zmian w prawie z zakresu wentylacji oraz uczestniczenie w jego tworzeniu, wspieranie wszelkich inicjatyw sprzyjających rozwijaniu branży.
W szczególności Stowarzyszenie będzie rozwijać działalność szkoleniową, skierowaną zarówno do projektantów, instalatorów jak i użytkowników systemów wentylacyjnych.
Będzie również poszerzana i doskonalona formuła corocznej wystawy Forum Wentylacja / Salon Klimatyzacja, która od sześciu lat cieszy się dużym zainteresowaniem specjalistów branżowych.
W planach jest także rozwijanie działalności Grup Technicznych utworzonych w ostatnim czasie wewnątrz Stowarzyszenia. Celem działania Grup Technicznych jest gromadzenie i przetwarzanie informacji technicznych dotyczących wybranych technologii oraz opracowywanie wytycznych projektowych i wykonawczych w tym zakresie.
Nowy Zarząd podkreślił, że będzie dokładał starań, aby umacniać obecny, pozytywny wizerunek Stowarzyszenia, jako organizacji działającej na rzecz rozwijania branży. Jednocześnie Zarząd pragnie dbać o dalsze rozwijanie kontaktów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
Aktualnie wśród członków Stowarzyszenia znajdują się przedstawiciele firm: Aereco Wentylacja, Alfaco, Alnor Systemy Wentylacji, Belimo Siłowniki, BH-Res, Berlinerluft, Ciat, Clinikka, Darco, Rekuperatory.pl, Euro-Went, Fincomfort, Frapol, GP Media Serwis, Gruner, Halton, Iglotech, Karpol, Klimat Solec, KMW Engineering, Kupsik, Lindab, Maxair Hvac Technic, Mercor, Onninen, Renson, Smay, Szulc Wentylacje, Unisens, VBW Engineering, Venture Industries, Wolf Technika Grzewcza.
Ponadto członkami są osoby indywidualnie zaangażowane w firmach projektowych i wykonawczych oraz pracownicy wyższych uczelni technicznych.
Bieżące informacje o Stowarzyszeniu oraz jego działaniach są dostępne na stronach internetowych www.wentylacja.org.pl oraz www.forumwentylacja.pl