Stworzony w firmie ela-compil tester przeciwpożarowych klap odcinających sterowanych cyfrowo trafił już do sprzedaży. Umożliwia on usprawnienie procesu instalacji klap i pozwala na dokonywanie bieżącej kontroli na każdym etapie prac montażowych.

Nowa jakość w testowaniu przeciwpożarowych klap odcinających
Tester wyposażony jest w złącze USB pozwalające na wymianę danych z komputerem. Kierownik projektu może tym samym prowadzić na bieżąco kontrolę procesu instalacji i testowania klap. Dzięki możliwości elektronicznej identyfikacji numeru fabrycznego klapy, którą zapewnia unikalna właściwość siłowników cyfrowych, można kojarzyć fizyczne klapy z ich numerem z projektu. Tester pozwala wykonać rzecz dotychczas niemożliwą, mianowicie wykonie kalibracji, czyli dopasowania położenia klapy po zamontowaniu w kanale. Można zatem wyeliminować ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z nieszczelności klapy spowodowane niestarannym montażem. Można również rozliczać pracowników wykonujących prace instalacyjne i uruchomieniowe. Rejestrowane są bowiem data i czas wykonywania testów. W przyszłości, tester pozwoli na testowanie wszystkich pozostałych siłowników cyfrowych stosowanych w automatyce budynkowej.
Proces dostawy, montażu oraz uruchomienia klap odcinających na placu budowy jest niezwykle złożony. Bierze w nim udział kilka niezależnych od siebie podmiotów. Pierwszym z nich jest producent lub dostawca klap. Jest odpowiedzialny za dostarczenie zamówionego produktu w stanie nieuszkodzonym na teren budowy. Kolejnym ogniwem w łańcuchu tego procesu jest wykonawca instalacji - odpowiedzialny za montaż poszczególnych kanałów wentylacyjnych i osadzenie w nich klap odcinających. Następny etap to wykonanie instalacji zasilających wszystkie urządzenia związane z klapami i ich poprawnym funkcjonowaniem. Ostatnie czynności wykonuje wykonawca instalacji sterująco-monitorujących klapami.

Zastosowanie testera przeciwpożarowych klap odcinających ma tą zaletę, że weryfikacji poprawności działania klap można dokonać już w momencie produkcji i dostarczenia klap na plac budowy, także po dokonaniu montażu mechanicznego w kanale wentylacyjnym, jak również po zamontowaniu instalacji zasilających oraz po zakończeniu całego procesu instalacji. Dzięki testerowi po zakończeniu każdego z etapów prac można dokonać weryfikacji poprawności działania klap i ich stanu technicznego. Możliwy jest zatem odbiór częściowy prac na poszczególnych etapach instalacji. Każdy z podmiotów, które uczestniczą w instalacji, jest tym samym odpowiedzialny za swój etap pracy. W efekcie zastosowanie testera w sposób znaczący usprawnia proces instalacji klap i jasno rozdziela zakresy odpowiedzialności pomiędzy jego uczestnikami.

Jednym z pierwszych obiektów, w którym tester klap sterowanych cyfrowo został wykorzystany w procesie realizacji inwestycji jest Bonarka City Center.
Działanie testera przeciwpożarowych klap odcinających zostało zademonstrowane podczas Forum Wentylacja w Warszawie, oraz podczas konferencji Ochrona Przeciwpożarowa, organizowanej przez SITP w Zakopanem, w marcu br. Pokazom działania testera towarzyszyła prezentacja multimedialna, którą można obejrzeć także na stronie internetowej producenta, firmy ela-compil www.ela-compil.pl.