Centrum Klima - lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce - oddała do użytku drugą halę w Piastowie. W nowym budynku zainstalowane i uruchomione zostały maszyny SPIRO zwiększające efektywność wytwarzania kanałów oraz kształtek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dzięki nakładom w nowoczesną infrastrukturę Centrum Klima zwiększy produkcję o około 50%. Koszt budowy - razem z modernizacją parku maszynowego - wyniósł niemal 7 mln zł.


Uruchomiona przez Centrum Klima hala produkcyjna w Piastowie ma powierzchnię 1300 m2, natomiast oddana do użytku wiata magazynowa 400 m2. Inwestycji towarzyszyła przebudowa zaplecza technicznego, modernizacja parkingów oraz wymiana nawierzchni na placu manewrowym.


"Debiutując na NewConnect jako priorytet postawiliśmy sobie rozbudowanie mocy produkcyjnych zakładu w Piastowie. Przede wszystkim na ten cel przeznaczyliśmy środki pozyskane z emisji akcji. Nowy zakład wyposażony będzie w sprzęt najnowszej generacji spełniający wymagane normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Dzięki zwiększeniu wydajności pracy i zakupowi nowych urządzeń wzrośnie efektywność w zakresie wytwarzania naszych sztandarowych produktów - kształtek i kanałów okrągłych" - mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.
Wykonawcą prac budowlanych w Piastowie była firma Fubet, natomiast dostawcą hali LLentab Hallen. Centrum Klima zakupiła także od SPIRO International - niekwestionowanego lidera na rynku branży maszyn dla wentylacji - nowoczesne urządzenia: maszynę do produkcji kolan segmentowych, dwie zgrzewarki liniowe oraz zwijarkę automatyczną do kanałów okrągłych. W ramach inwestycji Centrum Klima zakupiła także maszynę niemieckiej firmy Dorssbach do produkcji przewodów półelasytycznych oraz linię do rozkroju blachy duńskiej spółki Cidan.
W ramach działań inwestycyjnych Centrum Klima planuje budowę nowego zakładu o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym i biurowym w Wieruchowie koło Warszawy. Spółka rozpoczęła już projektowanie nowego kompleksu o powierzchni ponad 10.000 m2, w którym produkcja uruchomiona zostanie w 2011 roku. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na ponad 35 mln zł.
Centrum Klima planuje przejść z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Dzięki temu przede wszystkim zwiększy się płynność walorów spółki. Umożliwi to również pozyskanie środków m.in. na realizację projektu w Wieruchowie.

Centrum Klima
osiągnęła w 2007 roku przychody w wysokości 71 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2006 roku o 38,4%. W ubiegłym roku zysk netto wyniósł 8,1 mln zł i wzrósł o 62% wobec roku 2006. Natomiast w pierwszym półroczu 2008 spółka odnotowała przychody na poziomie ponad 38 mln zł, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 4,4 mln zł. Firma charakteryzuje się stałymi wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w I półroczu 2008 osiągnęła poziom 13,8%, a rentowność netto 11,7%.
Źródło: Centrum Klima S.A.