W wyniku ciągłych prac badawczych postały nowej generacji wymienniki turbulencyjne, które uzyskują nawet do 96% odzysku ciepła na powietrzu dostarczanym.

Powietrze przepływając między płytami wymiennika nie płynie jedną warstwą lecz strumieniem wielu warstw powietrza. W wymiennikach klasycznych powierzchnia płyt jest gładka przez co tylko zewnętrzne warstwy powietrza tak naprawdę biorą udział w odzysku ciepła a warstwy środkowe przelatują nie oddawszy ciepła. Natomiast w wymiennikach turbulencyjnych warstwy powietrza powodowane turbulencyjnym przepływem dzięki specjalnym pofałdowaniom płyt są bardzo dobrze wymieszane w każdym kierunku przepływu co powoduje, że osiągają do 96% efektywności na powietrzu dostarczanym.


Wymiennik klasyczny


Wymiennik turbulencyjny
Informacje i foto zaczerpnęliśmy od dystrybutora: firmy DORSYSTEM
DORSYSTEM oferuje zarówno wymienniki przeciwprądowe jak i krzyżowe z płatami turbulencyjnymi.