Firma Danfoss rozszerzyła typoszereg odcinających zaworów kulowych typu GBC.


Do dotychczasowej oferty dołączyły zawory GBC 67s oraz GBC 79s o pełnym przepływie. Dotychczas te wielkości były dostępne tylko z przyłączami nadmiarowymi. Uzyskano dzięki temu większą wartość przepływu (Kv=700 m3/h dla GBC 79s) przy minimalizacji spadku ciśnienia.


Nowością w ofercie są również zawory kątowe, dostępne w wielkościach GBC 28, 42, 54 i 67, szczególnie polecane do kompaktowych zastosowań.
Nowe wielkości GBC wyposażone są standardowo w zawór Schroedera. Przeznaczone są do pracy w szerokim zakresie temperatur od -40 do 65°C, przy maksymalnym ciśnieniu wynoszącym 45 bar.
Teflonowe uszczelnienie, laserowo spawane korpusy oraz kontrola szczelności helem każdego zaworu w procesie produkcji skutkują ich wyjątkową trwałością i szczelnością podczas całego okresu eksploatacji.