Od sierpnia 2011 wszystkie centrale wentylacyjne Komfovent są wyposażone w sterowniki z dodatkową funkcją wyświetlania parametrów.

Nowa funkcja sterownika automatyki C3 central Komfovent
Nowa funkcja pozwala użytkownikowi na wybór jednostek, w jakich będzie wyświetlany aktualny wydatek powietrza centrali wentylacyjnej. Dotychczas wydatek ten podawany był w m³/h; dzięki nowej funkcji klient będzie mógł odczytać parametry również w m³/s i l/s.


Zmiany jednostek można dokonać w oknie, w którym wyświetlany jest wydatek powietrza: należy przytrzymać przycisk, a następnie przy pomocy przycisków ustawić pożądane jednostki.

Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się firmą Ventia.
Źródło: Ventia Sp. z o.o.