Informujemy o rozpoczęciu działalności nowego przedsiębiorstwa Fläkt Woods Group.
Fläkt Woods Group powstała w wyniku fuzji Fläkt (będącego uprzednio własnością ABB) oraz Woods Air Movment (będącego uprzednio własnością Marconi), dzięki czemu połączyły się dwie czołowe firmy światowego przemysłu wentylacyjnego. Członkami grupy są również Solvyvant i Ventec oraz inne uznane w świecie marki.
Celem tej fuzji jest stworzenie silnego globalnego przedsiębiorstwa, bazującego na nowoczesnej technologii, które zwiększy zasięg rynkowy swoich produktów. Połączenie Fläkt i Woods pozwoli zaoferować dodatkowe produkty i usługi oraz dotrzeć z nimi do większej liczby Odbiorców.
Fläkt Woods Group zatrudnia ponad 4000 osób, działa w ponad 30 krajach, a jego obroty przekraczają 600 mln euro. Będąc czołowym przedsiębiorstwem w skali światowej, będzie kłaść silny nacisk na obecność na wszystkich dotychczasowych rynkach lokalnych oraz na zwiększenie poziomu oferowanych usług.
W dniu 31 stycznia 2002 roku, nastąpiło w Polsce przejęcie ABB Bovent Sp. z o.o. natomiast 21 lutego 2002 roku została zarejestrowana nowa nazwa spółki na Fläkt Bovent Sp. z o.o.
W okresie najbliższych kilku miesięcy była firma ABB Bovent planuje również zmienić siedzibę, zarówno biura techniczno-handlowego, jak i części produkcyjnej wraz z magazynem, o czym Państwa poinformujemy.
Fläkt Bovent Sp. z o.o.