W dniu 28 listopada 2006 roku Ambasada Królestwa Danii zorganizowała, we współpracy ze Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych, Konferencję Interaktywną NOWA ERA W POLSKIM BUDOWNICTWIE w ramach trwającej od września 2006 Kampanii " Z Danią Bliżej Przyszłości - Energia - Efektywność".

KONFERENCJA INTERAKTYWNA NOWA ERA W POLSKIM BUDOWNICTWIE TERMOMODERNIZACJA i ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE (DUŃSKI I POLSKI SYSTEM OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW)


Konferencję otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pan Tomasz Wilczak. Podkreślił on duże znaczenie ponad 12 letniej polsko - duńskiej współpracy w zakresie energetyki. Jako pierwszy z obecnych na sali duńskich ekspertów glos zabrał Pan Ture Hammar, przedstawiciel Duńskiego Urzędu Energetyki (Danish Energy Authority). Przybliżył on zebranym politykę efektywności energetycznej Danii. Na szczególną uwagę w kontekście obecnej sytuacji politycznej w Polsce zasługują rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną budynków i one właśnie stały się tematem przewodnim Kampanii ”Z Danią Bliżej Przyszłości - Energia - Efektywność". Partnerami w Kampanii są obok Ambasady znane duńskie firmy Danfoss, Grundfos, Rockwool i Velux, które rozwijają produkty wpływające na znaczne zmniejszenie zużycia energii. Mają one szerokie zastosowanie zarówno w sektorze budowlanym jak i przemysłowym. Wspieranie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w budownictwie przy pomocy duńskiego know-how stało się jednym z celów Kampanii. Funkcje moderatorów konferencji NOWA ERA W POLSKIM BUDOWNICTWIE pełnili: Pan Allan Mortensen, Radca Handlowy ds. Energii i Środowiska w Ambasadzie Danii i Pan Andrzej Wiszniewski ze Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Wśród 165 uczestników konferencji byli audytorzy energetyczni, architekci, zarządcy nieruchomości, inwestorzy, wykonawcy usług budowlanych, oraz pracownicy naukowi i dydaktycy przygotowujący program kształcenia architektów oraz inżynierów budownictwa. Wszyscy obecni mieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń zarówno z ekspertami duńskimi, jak i z Ministrem Budownictwa RP, panem Andrzejem Aumillerem. Minister Budownictwa, obecny podczas całej sesji porannej, odpowiadał na pytania uczestników, przybliżając nowe stanowisko Ministerstwa Budownictwa w kwestii wdrożenia Dyrektywy 2002/91/WE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Jak pokazała wysoka frekwencja podczas konferencji sposób wdrożenia Dyrektywy budzi ogromne zainteresowanie wszystkich zaangażowanych w zmniejszenie całkowitego zużycia energii, a tym samym obniżanie kosztów jej użytkowania. Tak więc i w tym kontekście konferencja NOWA ERA W POLSKIM BUDOWNICTWIE okazała się trafną i cenną inicjatywą. Kolejne spotkania kampanii odbędą się 5 lutego 2007. >>> Materiały konferencyjne Źródło: Royal Danish Embassy