Od 1 kwietnia ElektroEko uruchamia nowy numer infolinii, pod którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje zarówno na temat elektrośmieci, jak i możliwości legalnego pozbycia się ich. Infolinia czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9- 17.

Nowa edukacyjna infolinia ElektroEko: 0 801 011 180
„Świadomość społeczna w zakresie postępowania z elektrośmieciami niestety wciąż jest bardzo niska. Z tego powodu edukacyjna infolinia obsługiwana będzie przez ekspertów ElektroEko, którzy z pewnością udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące elektrośmieci - czym są? Czy są szkodliwe? Jak należy z nimi postępować? Gdzie i kiedy można je oddać? Co można uzyskać w procesie odzysku elektrośmieci?" - mówi Anna Podsiadło z ElektroEko.

Elektrośmieci to odpady niebezpieczne, które, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, należy oddawać do specjalnych punktów zbierania. Informację o ich lokalizacji można znaleźć w Internecie na stronach www.elektrosmieci.pl oraz www.elektroeko.pl lub dzwoniąc pod numer infolinii 801 011 180*.


*Koszt połączenia wedle stawek operatora.ElektroEko, działające na zasadach not for profit, zajmuje się tworzeniem i rozbudową sprawnego i efektywnego systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) - jego zbieraniem, transportem, przetwarzaniem i odzyskiem.
Od momentu powstania, ElektroEko prowadzi intensywne działania edukacyjne popularyzujące ideę selektywnego zbierania i recyklingu elektrośmieci. Stawiając na długofalową edukację społeczeństwa, ElektroEko we współpracy z Ministrem Środowiska i Politechniką Warszawską zainicjowało największy ogólnopolski program dla uczniów „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE". W październiku 2009 r. wystartowała jego trzecia edycja w której bierze udział ponad 5 000 szkół z całej Polski.
Wszystkie działania podejmowane przez organizację odzysku ElektroEko mają na celu ochronę środowiska przed negatywnym wpływem porzuconych i niepoddanych przetworzeniu elektrośmieci.