Dnia 18.06.2010 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazał się pełny tekst nowej Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, będącej przekształceniem Dyrektywy 2002/91/WE.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Narodowa Agencja Poszanowania Energii www.nape.pl:

Dnia 18.06.2010 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazał się pełny tekst nowej [attach=attach1]Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków[/attach], będącej przekształceniem Dyrektywy 2002/91/WE.

Tym razem ustawodawca zadbał o jasność niektórych zapisów:

Wszystkie budynki wybudowane po 31 grudnia 2020 r. będą musiały spełniać wysokie standardy energooszczędności i być zasilane w dużej mierze przez energię odnawialną (budynki użyteczności publicznej do 31 grudnia 2018).
Alternatywne rozwiązania takie jak zdecentralizowane systemy dostaw energii, systemy centralnego ogrzewania i chłodzenia będą musiały zostać wzięte pod uwagę dla wszystkich nowo wznoszonych budowli.
• Świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla budynków (lub modułów budynków) wznoszonych, sprzedawanych bądź wynajmowanych. Państwa członkowskie będą teraz musiały wymagać, aby przy okazji wznoszenia, sprzedaży lub wynajmu budynków lub modułów budynków świadectwo charakterystyki energetycznej lub jego kopię przedstawiano ewentualnemu nowemu najemcy lub kupującemu i przekazywano ją kupującemu lub nowemu najemcy.
Wskaźnik charakterystyki energetycznej podany na świadectwie będzie musiał być umieszczany w ogłoszeniach o sprzedaży i wynajmie.
• Świadectwa charakterystyki energetycznej staną się bardziej użyteczne, ponieważ zawierać będą przydatne wskazówki dotyczące możliwości poprawy efektywności energetycznej.
• Państwa Członkowskie muszą również ustanowić niezależny system kontroli świadectw i wprowadzić kary za nieprzestrzeganie przepisów.
• Powstaje obowiązek prowadzenia przez Państwo publicznej bazy danych ekspertów mających akredytację i wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej oraz akredytowanych spółek wykonujących taką usługę.
• Rola sektora publicznego jako dającego przykład innym jest jeszcze bardziej podkreślana poprzez wyższe wymagania dotyczące wystawiania i eksponowania świadectw dla budynków należących do władz publicznych i przez wcześniejszy termin przekształcenia ich w budynki o niskim zapotrzebowaniu na energię (w 2018 r.).

Dyrektywa wchodzi w Zycie 20 dni po jej opublikowaniu czyli 7 lipca 2010. Czekamy zatem z niecierpliwością na reakcje Ministerstwa Infrastruktury.
Źródło: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.