Od 31 maja do 2 czerwca br. Katowice będą gospodarzem największej imprezy biznesowej Europy Środkowej.

Nowa data Europejskiego Kongresu Gospodarczego EEC
Europejski Kongres Gospodarczy 2010 (European Economic Congress 2010) odbędzie się między 31 maja a 2 czerwca 2010 roku w Katowicach. Wydarzenie pierwotnie zaplanowane na kwiecień br. zostało przełożone ze względu na tragedię w Smoleńsku. Formuła i charakter Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010 pozostają niezmienne. Trwają prace nad uaktualnieniem programu wydarzenia.

Katastrofa rządowego samolotu miała miejsce na cztery dni przed planowanym rozpoczęciem Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010. Swój udział w imprezie zadeklarowało wtedy blisko pięć tysięcy uczestników - reprezentanci rządu, goście z zagranicy, naukowcy, biznesmeni oraz przedstawiciele mediów.

- Wobec narodowej tragedii stanęliśmy przed dylematem, czy Europejski Kongres Gospodarczy 2010 powinien się odbyć, a jeśli tak, to kiedy? Szanując czas, w którym wszyscy odczuwamy żal po stracie tak wielu osób ważnych dla Rzeczypospolitej, postanowiliśmy podjąć się zorganizowania Kongresu w nowym terminie
– mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, Prezes Grupy PTWP SA. – Olbrzymie zainteresowanie, z jakim spotkała się już na etapie zapowiedzi druga edycja tego wydarzenia przekonuje, jak rzeczywista i pilna jest potrzeba dyskusji m. in. na tematy związane z tworzącym się nowym europejskim ładem gospodarczym, przyszłością Europy i perspektywami jej rozwoju.

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 to kilkadziesiąt sesji i debat panelowych, w których weźmie udział blisko 700 prelegentów. Zagadnienia obejmą problemy gospodarcze i polityczne, wyzwania stojące przed Polską i Europą, priorytety prezydencji Polski w Unii Europejskiej, znaczenie innowacyjności w gospodarce oraz Pakiet Klimatyczny i konsekwencje jego wdrożenia dla państw europejskich.

- Jako organizatorzy Kongresu, możemy zapewnić, że zarówno władze Katowic, jak i pozostali współorganizatorzy zjednoczyli siły, aby raz jeszcze przygotować miasto na przyjęcie tak dużej liczby osób. Charakter i tematyka Europejskiego Kongresu Gospodarczego pozostają niezmienione, zmienia się jedynie jego data – dodaje Wojciech Kuśpik.

Na Europejski Kongres Gospodarczy 2010, który objął patronatem Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, przybędą przedstawiciele polskiego rządu, zagraniczne delegacje, a także reprezentanci największych polskich, europejskich oraz światowych firm i instytucji.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2010 można znaleźć pod adresem www.eec2010.eu