Centrale Topvex TR są nowoczesnymi urządzeniami nawiewno-wyciągowymi przeznaczonymi do wentylacji sal szkolnych, biur, niewielkich sklepów itp. Zwarta, kompaktowa budowa o niewielkich wymiarach, brak konieczności odprowadzenia kondensatu wody, wysoka sprawność temperaturowa odzysku ciepła a także wyprowadzenie kanałów powietrznych na górną ścianę obudowy powodują, że centralkę łatwo jest zmieścić w każdej instalacji, zarówno nowoprojektowanej jak i modernizowanej.
Zastosowane w centralach nowoczesne wentylatory z silnikami EC ograniczają zużycie energii pozwalając budować instalacje o niskim współczynniku SFP (Specific Fan Power - „moc jednostkowa wentylatorów" potrzebna do napędu wentylacji). Centrale TOPVEX TR są wyposażone w fabrycznie uruchomioną instalację sterowania zbudowaną z wykorzystaniem sterownika mikroprocesorowego z menu w języku polskim. Oprogramowanie sterownika zawiera m.in. program tygodniowego harmonogramu pracy, sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego z sekwencyjnym sterowaniem rotacyjnym wymiennikiem ciepła oraz nagrzewnicą, odzysk chłodu, trójbiegowe sterowanie wentylatorami z płynną regulacją wydatków itd. Zarządzanie sterownikiem odbywa się za pośrednictwem panelu SCP dołączanego do centrali za pomocą kabla długości 10 mb.
Obudowa centrali wykonana jest z blachy stalowej z pokryciem ochronnym z alucynku. Izolacje stanowi 50 mm wełny mineralnej. Centrale TOPVEX... HW mają wbudowaną nagrzenwicę wodną, a TOPVEX...EL - elektryczną. Jako akcesoria dostępne są przepustnice odcinjace oraz zawory regulacyjne (wraz z siłownikami) do nagrzewnic wodnych.
Centrale są wykonywane w dwóch wersjach: wykonanie lewe oraz prawe. Wersje różnią się ułożeniem elementów w centrali oraz kolejnością wyprowadzonych kanałów powietrznych (patrz szkic wymiarowy centrali).
Katalogi:
- Topvex TR online
- Topvex TR pdf (eng)
Producent: SYSTEMAIR