Carrier wprowadził na rynek nową generację central klimatyzacyjnych typu plug-and-play, która charakteryzuje się nie tylko wyjątkową efektywnością energetyczną, lecz również zaawansowanymi funkcjami sterującymi i łatwością instalacji.

Nowa centrala klimatyzacyjna Carrier Airostar®
Nowe centrale z odzyskiem energii Airostar® 39SQ zostały zaprojektowane dla efektywnych rozwiązań obróbki świeżego powietrza wszelkiego rodzaju budynków. Charakteryzują się one przepływem powietrza od 0,2 do 5,0 m³/s (737 do 18 000 m³/h). Nowe centrale mogą zapewnić 30-procentowe oszczędności energii poprzez odzysk energii z powietrza wydmuchiwanego, zapewniając minimalną ilość świeżego powietrza wymaganą do zapewnienia komfortu użytkownika.


Centrale są wyposażone w wysokowydajne wentylatory typu „plug” o zmiennej prędkości obrotowej, sterowane przez przetworniki częstotliwości. Centrala 39SQ zapewnia również wysoką jakość powietrza, dzięki filtrom klasy F7, na wydmuchu i dopływie powietrza.

Jednostki z odzyskiem energii Airostar® 39SQ są dostępne w dwóch wersjach:
- seria o wysokiej efektywności z rotacyjnymi wymiennikami ciepła typu powietrze-powietrze bądź wymiennikami przeciwprądowymi o sprawności cieplnej do 90%,
- seria o standardowej efektywności, z krzyżowymi wymiennikami ciepła o sprawności cieplnej do 54%.

Wszystkie urządzenia zapewniają chłodzenie w trybie nocnym.

W celu ułatwienia instalacji, przy montażu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, wszystkie centrale są dostarczane w jednym elemencie. Centrale dłuższe niż trzy metry można rozdzielić na miejscu instalacji w celu ułatwienia dostępu.

Centrale Airostar 39SQ są dostępne z fabrycznie instalowanym systemem sterowania Pro-Dialog. Zapewnia on takie funkcje jak kompensacja temperatury powietrza wydmuchiwanego powietrzem z zewnątrz, jak również przewietrzanie, wykorzystujące czujnik jakości powietrza. Sterownik zapewnia prosty, zdalny dostęp do parametrów roboczych przez standardową przeglądarkę internetową.


Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja