Opracowanie dotyczące zakresu stosowania większości norm dotyczących pomp ciepła, obowiązujących w Polsce.

Artykuł "Normy dotyczące instalacji z pompami ciepła" dr Roberta A. Cichowicza, opublikowany w nr 1/2011 magazynu techniki grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej firmy Wolf: [attach=attach1]WOLF Zeitung[/attach]

Każda instalacja wyposażona w pompę ciepła powinna spełniać szereg wymagań, które określają Polskie Normy. Podstawowe wymagania dotyczą bezpieczeństwa i ochrony środowiska w zakresie projektowania, budowania, konstrukcji, produkcji, sprawdzania, znakowania, dokumentowania, montażu, usytuowania, eksploatacji, konserwacji, a także naprawy instalacji. Informacje zebrane w tym artykule mają za zadanie nie zastąpić, czy też streścić poszczególne normy istniejące w Polsce, lecz ukazać zakres ich stosowania. Posłużyć to może do dokładniejszego zrozumienia zjawisk panujących w instalacjach z pompą ciepła. W konsekwencji może to w przyszłości uchronić przed ewentualnymi błędami spowodowanymi przez niezbyt dokładne rozeznanie aktualnych przepisów w tej dziedzinie techniki. Wszystko to razem ma na celu sprowokowanie do dalszej samodzielnej analizy poszczególnych norm, co może doprowadzić do dalszego rozwoju samych instalacji opartych na pompach ciepła.
Nie jest możliwe przeprowadzenie dokładnej analizy wszystkich norm, ze względu na rozpiętość ich materiału. Dlatego taka forma („mini przewodnika”) może być pomocna nie tylko podczas analizy istniejących przepisów, ale przede wszystkim przy projektowaniu, wykonywaniu i obsłudze instalacji z pompami ciepła.

[attach=attach1]>>czytaj cały artykuł "Normy dotyczące instalacji z pompami ciepła"[/attach] (pdf od strony 10)