W NKP opracowywana jest norma EN 12599:2000 "Procedury badań i metody pomiarowe stosowane przy przekazywaniu wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych".

Norma ta ma fundamentalne znaczenie przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez polskie firmy poza granicami naszego kraju.
W dziedzinie wentylacji i klimatyzacji ok. 70% norm EN i ISO zostało już wprowadzonych lub zostanie wprowadzonych w latach 2001-2002 do zbioru polskich norm PN.
Znacznie lepsza sytuacja występuje w przypadku norm EN znajdujących się w przedmiotowym zakresie tematycznym NKP nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji. Prawie wszystkie normy dotyczące instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych opracowne w TC 156 i TC 195 i ustanowione przez CEN są już przetłumaczone bądź przekazane do ustanowienia 2002 roku. Można zatem stwierdzić, że normalizacja w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji nie będzie stanowić bariery ograniczjącej dostęp polskich firm instalacyjnych na rynki Unii Europejskiej.
Dane z konferencji "Wentylacja i Klimatyzacja 2003. Polska w Unii Europejskiej"
Warszawa, 30 maja 2001 r.