Po 12 dniach negocjacji w Poznaniu zakończyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu - COP 14. Przedstawicielom krajów z całego świata udało się osiągnąć założony cel: znaczne zbliżenie stanowisk krajów odnośnie nowego porozumienia w sprawie zmian klimatu. Kraje uzgodniły m.in. uruchomienie Funduszu Adaptacyjnego, Poznańską Strategię Transferu Technologii, zamknięto przegląd Protokołu z Kioto. COP 14 był największym szczytem politycznym, jaki do tej pory miał miejsce w Polsce i w tej części Europy.
Koordynatorem organizacji Konferencji Klimatycznej w Poznaniu z ramienia polskiego rządu było Ministerstwo Środowiska. W poznańskim szczycie wzięło udział ponad 12 tysięcy osób z całego świata, akredytację otrzymało ponad tysiąc dziennikarzy. Mimo dużo większej niż przewidywana liczby gości, sam szczyt jak i wszystkie związane z nim wydarzenia towarzyszące przebiegały bez zakłóceń, co potwierdza sprawność polskich przygotowań. Dobra organizacja zagwarantowała uczestnikom doskonałe warunki do pracy.
12 grudnia Polska odniosła podwójny sukces – powiedział Maciej Nowicki, Minister Środowiska, Prezydent COP14. Po pierwsze sukces osiągnęliśmy w Poznaniu - zakończyliśmy z konkretnymi wynikami negocjacje na rzecz ochrony klimatu pod egidą ONZ. Sukcesem zakończył się też szczyt unijny w Brukseli, gdzie Polsce udało się wynegocjować optymalną dla środowiska i dla kraju ofertę Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu.
Przede wszystkim Poznań stał się miejscem, gdzie kraje rozwijające się i rozwinięte osiągnęły realne wyniki negocjacji. Wszystkie elementy skomplikowanej mozaiki, jaką jest globalna współpraca krajów na rzecz klimatu, zostały ze sobą połączone. Droga z Bali do Kopenhagi przez Poznań jest przetarta i prosta – dodał Minister Nowicki.
Yvo de Boer, Sekretarz Wykonawczy UNFCCC: Jestem niezmiernie wdzięczny Ministrowi Nowickiemu nie tylko za przewodniczenie obradom szczytu klimatycznego, ale także za doskonałą infrastrukturę. Polski rząd włożył niezwykle dużo wysiłku zarówno w przygotowanie szczytu, jak i jego poprowadzenie z sukcesem.
Podczas poznańskiej Konferencji Prezydent COP 14, Maciej Nowicki skoncentrował się na realizacji następujących celów:
• Opracowaniu konkretnych zasad funkcjonowania Funduszu Adaptacyjnego
• Przeglądzie wdrażania Protokołu z Kioto
• Przyjęciu programu działań na rok 2009 w celu podpisania porozumienia w Kopenhadze
• Rozszerzenie mechanizmu CDM (Clean Developement Mechanism) o CCS (Carbon Capture and Storage)
Do największych sukcesów Konferencji klimatycznej w Poznaniu należy uruchomienie Funduszu Adaptacyjnego. W wyniku decyzji podjętej w Poznaniu pieniądze z Funduszu będą łatwiej dostępne bezpośrednio dla krajów rozwijających się z pominięciem dotychczasowych barier utrudniających realizację projektów. Dzięki temu już w przyszłym roku państwa najbardziej zagrożone dramatycznymi skutkami zmian klimatu zaczną realizować pierwsze projekty adaptacyjne.
Fundusz Adaptacyjny został powołany, aby wspierać działania krajów rozwijających się - stron Protokołu z Kioto - na rzecz dostosowania do zmian klimatu. Premier Tuvalu, państwa, które w wyniku zmian klimatu niedługo może zostać całkowicie zalane przez wody Oceanu Spokojnego, w emocjonującym przemówieniu na otwarcie ministerialnego segmentu wysokiego szczebla powiedział, że jest to „Fundusz Przetrwania”. Jeszcze w październiku 2008 r. w Warszawie na spotkaniu organizowanym przez Ministra Macieja Nowickiego, Minister Środowiska Szwecji zadeklarował 200 mln dolarów na rzecz tego funduszu. Dziś także Polska zrobiła pierwszy krok na rzecz Funduszu Adaptacyjnego. W ramach offsetowania Konferencji Klimatycznej część jednostek emisji (AAUs - Assigned Amount Units, przyznane jednostki emisji w ramach międzynarodowego handlu emisjami) zostanie przekazana do wykorzystania w ramach Funduszu.

Poznańska strategia transferu technologii

W zakresie transferu technologii w Poznaniu przyjęto „Poznańską strategię transferu technologii”. Zakłada ona, że strategia GEF (Global Enviromental Facility – międzynarodowa instytucja finansująca projekty środowiskowe) ma za zadanie zwiększać efektywność transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie. Ma się to odbywać m.in. poprzez ścisłą współpracę z wdrażającymi agencjami.
Na zakończonej sesji COP14 przyjęto również program działań na rok 2009. Zorganizowane zostaną minimum 4 sesje, na których ma zostać uzgodniony ostateczny kształt projektu porozumienia, które powinno być przyjęte w Kopenhadze. Przygotowano dokumenty umożliwiające prowadzenie negocjacji oraz uzgodniono w jaki sposób ma być wykonany plan negocjacyjny.

Dokonano również przeglądu Protokołu z Kioto.

Podjęta została decyzja o możliwości finansowania projektów CCS w ramach projektów CDM.
Sukcesem szczytu klimatycznego są deklaracje poszczególnych krajów rozwijających się o zamiarze przyłączenia się do zdecydowanych działań redukcyjnych. Tuż po poznańskim szczycie Australia zadeklarowała ogłoszenie swoich celów redukcyjnych. Na konferencji w Poznaniu także Norwegia ogłosiła, że do roku 2020 zredukuje swoją emisję krajową o 30 proc. Również Japonia ogłosiła swój długookresowy cel redukcji - 50% do roku 2050.
Wydarzeniem szczytu klimatycznego była deklaracja Senatora Johna Kerry’ego złożona w imieniu Prezydenta Elekta USA, Baracka Obamy. Ogłosił on wczoraj, że Stany Zjednoczone będą liderem w walce z globalnym ociepleniem. W imieniu nowego amerykańskiego prezydenta elekta przedstawił plan działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 o 80% do 2050. To przełom, którego Poznań był i uczestnikiem i świadkiem.
Po dwóch tygodniach ciężkich negocjacji zamknęliśmy dziś w Poznaniu istotny rozdział negocjacji, które dzięki temu w przyszłym roku zakończą się nowym globalnym porozumieniem w sprawie zmian klimatu. Teraz czeka nas równie intensywny rok, w którym Polska sprawuje prezydencję. Będziemy w tym czasie współpracować z naszymi partnerami m.in. z Danii i Sekretariatu Konwencji klimatycznej ONZ realizując przyjęty właśnie program negocjacji – powiedział Maciej Nowicki, Minister Środowiska, Prezydent COP 14.
Źródło: http://www.cop14.gov.pl/index.php?mode=aktualnosci_extended&action=main&menu=1&id=104&lang=PL