Firma ELMECH zmienia nazwę na NIKOL.

NIKOL - zmiana nazwy firmy
Informujemy, że dotychczasowa firma "ELMECH" Jan Nikołajuk zmieniła nazwę na:

NIKOL Jan Nikołajuk


Inne dane teleadresowe nie uległy zmianie:

NIKOL Jan Nikołajuk
NIKOL Jan Nikołajuk
ul. Wysockiego 67/1
15-168 Białystok
tel.: +48 85 676 10 72
fax: +48 85 653 93 09
e-mail: biuro@elmech-nikol.pl
www: www.elmech-nikol.pl
NIP: 966-062-79-51
REGON: 050127061
Konto: Bank BPH S.A. 57 1060 0076 0000 3200 0021 2594

Źródło: ''