Ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych i ratunkowych RDS, DEK, RDA (BSH KLIMA POLSKA Sp.z o.o. + Alfred Eichelberger GmbH & Co. KG).

Niezadymione drogi ucieczki i ratunku
BSH + Eichelberger
Ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych i ratunkowych
Utrzymanie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych i ratunkowych, szczególnie klatek schodowych jest nieodzownym warunkiem umożliwienia ewakuacji ludzi i prowadzenia akcji gaśniczej przez straż pożarną.

Dlaczego nadciśnienie na drogach ucieczki i ratunku a nie oddymianie?
Klatki schodowe i korytarze nie są strefami ogniowymi, ale mogą z nimi graniczyć. Mechaniczne oddymianie wytwarza podciśnienie w oddymianych strefach i może spowodować przepływ dymu przez drogi ewakuacji a tym samym je odciąć. Naturalne oddymianie może być nieskuteczne przy niskich temperaturach dymu.
Z tych powodów drogi ucieczki i ratunku muszą być obsługiwane przez wentylatory nawiewne dla utrzymania na nich ciśnienia większego niż w strefach pożarowych tak by uniemożliwić ich zadymienie.
Różnica ciśnień na drzwiach, w przypadku pożaru nie może przekroczyć 50 Pa (maksymalna siła potrzebna do otwarcia drzwi wynosi 100 N), by wyeliminować ryzyko braku możliwości otwarcia drzwi.

Wymagania dla nadciśnieniowych systemów zapobiegających zadymieniu
Nadciśnieniowe urządzenia chroniące przed zadymieniem mają do spełnienia następujące wymagania:
a) nadciśnienie
pomiędzy klatką schodową a strefą pożarową należy wytworzyć przy zamkniętych drzwiach kontrolowaną różnicę ciśnień. Największe, dopuszczalne nadciśnienie zależy od wielkości drzwi i rodzaju ich zamknięcia. Z reguły przyjmuje się 50 Pa. Minimalne nadciśnienie mierzone na górnej krawędzi drzwi musi być większe o 5
do 15 Pa od ciśnienia w strefie pożaru.
b) prędkość przepływu powietrza przez otwarte drzwi
nadciśnienie powstrzymuje napływ dymu tak długo jak drzwi są zamknięte. Otwarcie drzwi powoduje natychmiastowe wyrównanie ciśnień w połączonych pomieszczeniach. Należy zapewnić wystarczającą prędkość przepływu powietrza w kierunku przeciwnym do zadymienia. Właściwa prędkość powstrzyma dym
przed wniknięciem na klatkę schodową. Jej wartość zależy od różnicy temperatur
c) czas osiągnięcia właściwej prędkości
w czasie do 3 sekund należy uzyskać 90% prędkości obliczeniowej(zgodnie z PN EN 12101-6.)

Model klatki schodowej w budynku kondygnacyjnym i działanie systemu oddymiania firma BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. zaprezentowała podczas tegorocznej edycji wystawy Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja w marcu 2010 w Warszawie:Zobacz też artykuły:
>> Nadciśnieniowy system zapobiegający zadymianiu
>> Systemy i instalacje do bezdymowego utrzymywania dróg ewakuacyjnych i ratunkowych

Najważniejsze wskazania praktyczne dotyczące projektowania w załączonym pliku pdf (Samoregulujący system instalacji nadciśnieniowej typ RDS-DEK; urządzenie z samoczynną klapą nadciśnieniową typ RDA - ochrona przed zadymieniem; BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. + Alfred Eichelberger GmbH & Co. KG).

Źródło: ''