W lipcu 2005 roku podczas szczytu G8 przywódcy najbogatszych państw świata zwrócili uwagę na poważne i długoterminowe wyzwania dotyczące energooszczędności, zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Po czterech latach problem ten stał się również istotną sprawą dla Polski.

Z początkiem stycznia 2009 roku w Polsce powinny zostać już wprowadzone akty wykonawcze do prawa budowlanego dotyczące całkowitego wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy EPBD 2002/91/EC (The Energy Performance of Buildings Directive), mówiącej o jakości energetycznej budynków. Odnosi się ona do zapisów traktatu UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a także do racjonalnego zużycia zasobów naturalnych, do których należą paliwa kopalne: gaz naturalny, produkty naftowe i paliwa stałe, będące zasadniczymi źródłami energii, a także głównymi źródłami emisji dwutlenku węgla.

- Największym użytkownikiem końcowej energii są budynki. Prawie 40% światowej energii jest zużywane właśnie przez nie – wyjaśnia Ewa Kosmala, Dyrektor ds. technicznych Knauf Insulation – producenta izolacji – Jeżeli zatem chcemy ograniczyć zużycie energii i gazów cieplarnianych musimy podejmować działania, które ograniczą zużycie energii końcowej w budynkach.

O tym w jaki sposób zrealizować te założenia dyskutowano podczas VII Europejskich Dni Oszczędzania Energii, które odbyły się we Wrocławiu w dniach 4-8 listopada. Wzięli w niej udział architekci, konstruktorzy i instalatorzy z Polski i Europy.

Organizatorzy spotkania: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy. Głównym sponsorem imprezy była firma Knauf Insulation.