Informacja o zmianie adresu siedziby Spółki.

Nederman - zmiana adresu
Zarząd spółki Nederman Polska Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 3 listopada 2011 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmianie uległy informacje dotyczące Spółki w rejestrze w zakresie siedziby Spółki.

Nowy adres Nederman Polska i to:

Nederman Polska
Nederman Polska Sp. z o.o.
ul. Okólna 45A
05-270 Marki


Inne dane Spółki takie jak NIP, REGON oraz numery telefonów pozostają bez zmian:

tel. +48-32.201 9792
fax +48-32.201 8324
e-mail: info@nederman.pl
www: www.nederman.pl


Nederman jednocześnie informuje, że pomimo dokonania zmiany siedziby Spółki, wszelką korespondencję do Nederman Polska należy kierować na dotychczasowy adres działalności firmy w Katowicach, tj.

Nederman Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Bpa Bednorza 2A-6
40-384 Katowice


Źródło: ''