NEDERMAN - CD
Na NEDERMAN - CD:
- karty katalogowe wyrobów z następujących grup:
- ramiona odciągowe,
- zespoły filtrowentylacyjne stacjonarne lub przejezdne (ramię, filtr,
wentylator, układ sterowania),
- filtry dla pyłów suchych,
- filtry dla pyłów (gazów) suchych wybuchowych lub pracujących w strefie
zagrożenia wybuchem,
- filtry dla mgły olejowej,
- filtry modułowe adsorpcyjne dla zanieczyszczeń gazowych,
- wentylatory wyciągowe,
- mini ramiona odciągowe,
- zespoły filtrowentylacyjne dla laboratoriów chemicznych, procesów
lutowniczych itp.,
- odkurzacze przemysłowe,
- przejezdne zespoły filtrowentylacyjne wysokiego podciśnienia,
- stacjonarne zespoły filtrowentylacyjne wysokiego podciśnienia,
- odciągi spalin samochodowych,
- zwijacze węży i przewodów,
- kurtyny, ekrany, wyposażenie stanowisk roboczych,
- referencje.

Wydawca: NEDERMAN Polska Sp. z o.o. www.nederman.pl
>>zamówienie CD
Źródło: ''