Urządzenie z siłownikiem woskowym wykorzystuje energię nawiewanego powietrza w celu zmiany kierunku łopatek nawiewnika. Siłownik woskowy zapewnia regulację, nie wymagając żadnego układu automatyki ani żadnego oprzewodowania elektrycznego.


TSA
TSA jest wysoko indukcyjnym wirowym nawiewnikiem z nastawialnym sposobem nawiewu. Dzięki zdolności szybkiego rozproszenia strumienia powietrza i szybkim wytraceniu prędkości, urządzenie może zapewnić relatywnie niską prędkość w strefie przebywania ludzi przy nawiewie dużych ilości powietrza.
Sposób nawiewu powietrza jest nastawialny przez siłownik woskowy (wax bulb – WB), od w pełni promieniowego wirowego nawiewu do skupionego wirowego strumienia. Nawiew promieniowy stosowany jest głównie przy schładzaniu gdy nawiewane jest chłodne lub izotermiczne powietrze, a strumień skupiony gdy nawiewane jest ciepłe powietrze do ogrzewania. Urządzenie z siłownikiem woskowym wykorzystuje energię nawiewanego powietrza w celu zmiany kierunku łopatek nawiewnika. Siłownik woskowy zapewnia regulację, nie wymagając żadnego układu automatyki ani żadnego oprzewodowania elektrycznego.
TSA-R chłodzenie
TSA-C ogrzewanie
Inne nawiewniki z siłownikiem woskowym:

TCA- średnice od 125 do 1000 mm
- ilość powietrza od do 18 000 m³/h
- możliwość regulacji nawiew ciepły/zimny przy pomocy siłownika woskowego (TCA WB) lub siłownika elektrycznego
THL


- możliwość regulacji strumienia nawiewanego powietrza przy pomocy siłownika woskowego
- rozwiązanie ekonomiczne
kratka WDD


- kierunek nawiewu ciepłego/zimnego ustawiany przy pomocy ruchomych lamel, regulowanych siłownikiem woskowym
- estetyczny wygląd (ukryty montaż)
- szeroki asortyment akcesoriów
Źródło: HALTON Sp. z o.o.