"Nauczyciele Schneider Electric " jest organizacją pozarządową, promującą dobrowolne zaangażowania pracowników, obecnych i emerytowanych, w edukacyjne programy szkolenia zawodowego w branży energetycznej.

Nauczyciele Schneider Electric - nowe stowarzyszenie promujące programy edukacyjne wśród młodych osób
14 lutego 2012 r. zostało zaprezentowane pracownikom Schneider Electric nowe stowarzyszenie” Nauczyciele Schneider Electric „ Stowarzyszenie to zamierza wykorzystać doświadczenia obecnych i emerytowanych pracowników firmy Schneider Electric do celów edukacyjnych i szkolenia zawodowego młodych ludzi, a szerzej w zakresie zapewnienia dostępu do energii.

"Ideą stowarzyszenia „Nauczycieli Schneider Electric” jest stworzenie platformy jednoczącej umiejętności z konkretnych potrzeb, oferowanie rozwiązań i wniesienie cennego wkładu do programów edukacyjnych opracowanych na całym świecie aby mogli korzystać z nich korzystać najbardziej poszkodowani młodzi ludzie", wyjaśnia Christian Wiest, były wiceprezes w Schneider Electric i prezes Stowarzyszenia.

Źródło: ''