Nasza firma planuje montaż gazowych promienników ciepła na halach produkcyjnych. Czy są jakieś programy-fundusze, które pozwolą na dofinansowanie takiej inwestycji?

Na dzień dzisiejszy funkcjonuje tylko program Phare 2003, z którego można uzyskać refundację na poniesione wydatki związane z zakupami środków trwałych. Jednakże refundacji podlegaja tylko i wyłącznie środki sklasyfikowane w gr. 3, 4, 5, 6 Klasyfikacji Środków Trwałych. Jeśli wskazane promienniki mieszczą się w tych grupach, to oczywiście można starać się o refinansowanie takiego przedsiewzięcia. W ramach tego programu można uzyskać max. 50 tys. euro przy max. poziomie dofinansowania do 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków mija 7 października 2005 r. Miejscem właściwym do składania aplikacji w Pana wojwództwie jest Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Kielcach, więcej informacji na ten temat może Pan uzyskać pod nr tel. (041) 344 43 92, 368 02 78 lub e-mail: sekretariat@siph.com.pl lub na stronie http://www.siph.com.pl

(2005.08.31, woj. świętokrzyskie)