Każdy grzejnik wyposażony jest fabrycznie w zawór z określoną nastawą kv odpowiednią do mocy grzejnika, a dodatkowo pierścień nastawy wyróżnia się odpowiadającym określonej nastawie kolorem.

Nastawy wstępne zaworu
Grzejniki zaworowe COSMO, zależnie od wydajności cieplnej, wyposażone są fabrycznie we wkładki zaworowe z określoną nastawą wstępną (ale również z ich późniejszą możliwością regulacji).

Seryjnie zamontowane wkładki zaworowe umożliwiają 8 nastaw głównych kv a także 7 nastaw pośrednich. Fabryczne nastawy kv ustawione są na 5 z 15 możliwych nastaw i są zinterpretowane dla normalnych kotłowni przy różnicy ciśnień od 100 mbar.

Płynna praca oraz bezstopniowo ustawiany pierścień nastawy
• dokładne nastawienie
• niska awaryjność podczas eksploatacji
• łatwe czyszczenie wkładek zaworowych

Kolorowe oznaczenie zaworu
• konkretna wartość kv widoczna natychmiast

ZALETY FABRYCZNEJ NASTAWY WSTĘPNEJ ZAWORÓW
• optymalne równoważenie hydrauliczne w budynkach do 1000 m² powierzchni użytkowej
• lepsza energetyczna ocena budynków (metodologia obliczania
charakterystyki energetycznej budynku oraz aktualne normy)
• pozytywny wpływ na świadectwo energetyczne
• oszczędność czasu pracy projektantów, instalatorów i inwestorów
• po wyregulowaniu instalacji oszczędność energii do 6 %
• zużycie energii elektrycznej pompy obiegowej obniżone do 20 %