Na wielkość ciągu kominowego ma wpływ m.in. klimat, wiatr i jego kierunek, ciśnienie atmosferyczne itp. Zdarza się, że pomimo wykonania komina zgodnie z wiedzą i sztuką nie działa on prawidłowo. Jedną z przyczyn zaburzeń w pracy komina są zawiewy spowodowane zawirowaniami (nadciśnieniem) – wiatrami odbitymi od przeszkód wyższych od komina i znajdujących się w jego sąsiedztwie lub też spowodowane wiatrami skośnymi – fenowymi. Jako zabezpieczenie przed m.in. takimi zjawiskami skonstruowano nasady kominowe różnego rodzaju i kształtu.

Podstawowe zadania instalacji kominowych:
• odprowadzenie spalin z paleniska na zewnątrz;
• dostarczenie powietrza potrzebnego w procesie spalania oraz wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniu;
• wytworzenie w pomieszczeniu takiego podciśnienia, aby powietrze napływało do niego w sposób grawitacyjny.

Nasada kominowa nie jest urządzeniem, którego zadaniem jest uzyskanie właściwego funkcjonowania przewodów kominowych w każdych warunkach. Stanowi jedynie zabezpieczenie przed działaniem niekorzystnych warunków zwłaszcza wpływu kierunku i siły wiatru.
Nasady spełniają swoje zadanie pod warunkiem, że zostały dobrane w sposób właściwy i zainstalowano je na sprawnie działających kominach. Montaż nasad na kominach niesprawnych, niedrożnych czy też przedstawionych na rys. 1 mija się zatem z celem.
Najwięcej nasad kominowych zamontowanych jest na Śląsku i w Małopolsce i byłoby to w porządku, gdyby nie brak umiaru: nasady są stawiane na wszystkich bez wyjątku przewodach kominowych (pomijam tu oczywiste olbrzymie koszty, jakie ponoszą użytkownicy kominów). Można by za poetą powtórzyć „miało być śmieszno jest straszno”.
Rys. 6a Wadliwie wykonany komin, nadciśnienie spowodowane
sąsiedztwem przegrody.
Tu praktycznie nie pomoże żadna nasada

Rys. 6b Komin wyprowadzony prawidłowo ponad przegrodę. Nasada może być pomocna, jeśli występują zakłócenia
Obowiązujące przepisy
Sposób konstruowania kominów, szczególnie wyprowadzania ich wylotów ponad dach określa norma PN-89/B-10425 – „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”. Jest to ważne, ponieważ komin winien zapewniać określony ciąg kominowy.

Rys. 7 Nasada nie powinna zmniejszać pola przekroju poprzecznego wylotu komina
W rozporządzeniu ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999 r.), czytamy, że:

• przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Jest to spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony w PN dla kominów murowanych;
• w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, należy montować na przewodach dymowych i spalinowych nasady pobudzające ciąg kominowy. Należy je stosować również w innych strefach, jeżeli wymaga tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne.

Typy nasad
Rozróżniamy nasady:
• wzmacniające ciąg kominowy (fot. 1, 2, 3, 5),
• zabezpieczające komin przed zawiewaniem (fot. 4),
• przedłużające komin powyżej przeszkody (proste typu otwartego – rys. 8),
• zabezpieczające przed wodami opadowymi (fot. 3),
• dławiące ciąg kominowy (rys. 10).
Nasady typu prostego
Służą przede wszystkim do przedłużenia komina i doprowadzenia jego wylotu ponad przeszkodę.

Rys. 8 Nasady proste typu otwartego
Nasady Chanarda
W południowej Polsce bardzo modne są modyfikacje nasady Chanarda, występujące pod różnymi nazwami. Czytając materiały reklamowe zachwalające je, można by przypuszczać, że są dobre na wszystko – nie jest to niestety prawdą. Wyobraźmy sobie nasadę Chanarda zainstalowaną na przewodzie spalinowym od starszego typu gazowego podgrzewacza wody przepływowej (bez zabezpieczeń). Wiatr wiejący bardzo słabo, praktycznie niewyczuwalnie, nie jest w stanie obrócić kołpaka i tym sposobem spaliny wdmuchiwane są do pomieszczenia. Wtedy możemy mieć tylko nadzieję, że jest tam sprawna wentylacja wywiewna.

Rys. 9 Nasada kominowa Chanarda
Nasady dławiące
Groźną ciekawostką są proponowane i sprzedawane zresztą tzw. nasady dławiące ciąg kominowy. Sprzedaje się je, wmawiając jednocześnie użytkownikom, że stosowanie ich powoduje niezwykłą oszczędność energii, gdyż chronią one rzekomo komin przed nadmiernym wychłodzeniem. Mam cichą nadzieję, że doczekam czasów gdzie z mocy prawa stosowanie tego typu nasad będzie zabronione. Nie powinny być stosowane urządzenia dławiące ciąg kominowy, do których użytkownik nie ma zapewnionego dostępu, a takimi są jednak nasady dławiące instalowane na znacznych wysokościach. Do dławienia czy też regulowania ciągu kominowego służą np. klapy zainstalowane w pobliżu urządzenia grzewczego, dostępne dla użytkownika lub też serwisanta. Na rynku polskim istnieje już cała ich gama. Jeżeli przyjrzymy się przykładom nasad dławiących to jestem przekonany, że wielu z czytelników rozpozna którąś z nich jako tą, która była przyczyną nieszczęścia.

Rys. 10 Przykład nasad "dławiących ciąg kominowy"
Podsumowanie
Oczywiście zawsze można powiedzieć, że przesadzam i wyolbrzymiam problem, jest w tym jakaś racja. Sądzę jednak, że przed podjęciem decyzji o montażu nasady należałoby przeprowadzić szczegółowe badania instalacji kominowej. Wykażą one czy przewody kominowe są drożne i szczelne, czy urządzenia podłączono do nich poprawnie. Najważniejsze jest jednak sprawdzenie, czy do pomieszczeń napływa powietrze z zewnątrz (wentylacja nawiewna wymuszona podciśnieniem spowodowanym przez właściwie funkcjonujące przewody wyciągowe). Warto zaznaczyć, że żadna nasada nie zastąpi wentylatora mechanicznego i bez właściwego napływu powietrza do pomieszczeń będzie tylko kosztownym gadgetem zamontowanym na kominie mogącym stanowić dodatkowe zagrożenie.
I już na sam koniec darmowa (nie mylić z daremną) rada: zanim zaczniemy wybierać nasadę zlećmy badanie instalacji kominowych fachowcowi, który nie jest ani producentem, ani też sprzedawcą nasad.


Jan Budzynowski
(żódło: Polski Instalator 5/02; foto nr 1-5 Darco i MK)


Źródło: ''

Komentarze

  • daszek wywietrznikowy

    czy daszek wywietrznikowy jest systemem dławiącym??

  • przedłuzenie przewodów kominowych

    witam , w opinii kominiarskiej jest polecenie pżegłyżyć przewody - wykonawca przedłuzył je o 80 cm, a następnie właściciel jeszcze o 50 cm z zakończeniem dzszkami, po 2 latach kominiarz zażądał ociellenia tych podwyższających rur, bo nie ma ciągu - jak to jest z tą izolacją i przedłużaeniem- czy ktoś mądry mi odpowie

  • "przyducha"

    Czy nasada zabezpieczająca komi przed zawiewaniem (fot.4) zabezpiecza również przed tzw. "przyduchą", co przy niesprzyjających war. atmosferycznych objawia się silnym zapachem kominowym w naszych domach, nawet latem (zwłąszcza!) przy nieużytkowanym kominku, kozie etc.?